Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản