Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng lắp máy IDICO (LMI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu