Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng