Sự kiện quyền

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Nội dung chi tiết
NNT UPCOM Cổ tức bằng tiền  18/07/2019  19/07/2019  19/08/2019  Dividend payment 2018 (2000 VND/share) 
NNT UPCOM Cổ tức bằng tiền  18/07/2019  19/07/2019  19/08/2019  Trả cổ tức năm 2018 (2000 đ/cp) 
SFI HOSE Cổ tức bằng cổ phiếu  11/07/2019  12/07/2019    Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:15 
PSN UPCOM Cổ tức bằng tiền  04/07/2019  05/07/2019  31/07/2019  Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 
CEO HNX Phát hành thêm  04/07/2019  05/07/2019    Tỷ lệ 100:66.6, giá 10000 đ/cp 
TND UPCOM Cổ tức bằng tiền  02/07/2019  03/07/2019  15/07/2019  Trả cổ tức năm 2018 (4000 đ/cp) 
SKG HOSE Cổ tức bằng tiền  28/06/2019  01/07/2019  22/07/2019  Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) 
ADP UPCOM Cổ tức bằng tiền  28/06/2019  01/07/2019  16/07/2019  Trả cổ tức đợt 1/2019 (700 đ/cp) 
NET HNX Cổ tức bằng tiền  28/06/2019  01/07/2019  09/07/2019  Trả cổ tức đợt 2/2018 (1500 đ/cp) 
SKG HOSE Cổ tức bằng cổ phiếu  28/06/2019  01/07/2019    Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:10 
VHL HNX Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  30/08/2019  Trả cổ tức năm 2018 (3000 đ/cp) 
VIT HNX Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  15/08/2019  Trả cổ tức năm 2018 (1600 đ/cp) 
BCM UPCOM Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  01/08/2019  Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 
NBP HNX Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  25/07/2019  Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) 
CCL HOSE Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  24/07/2019  Trả cổ tức năm 2017 (200 đ/cp) 
MAC HNX Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  18/07/2019  Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 
AMC HNX Cổ tức bằng tiền  27/06/2019  28/06/2019  09/07/2019  Trả cổ tức năm 2018 (2000 đ/cp) 
DDN UPCOM Cổ phiếu thưởng  27/06/2019  28/06/2019    Tỷ lệ 100:5 
DDN UPCOM Cổ tức bằng cổ phiếu  27/06/2019  28/06/2019    Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:15 
POV UPCOM Cổ tức bằng cổ phiếu  27/06/2019  28/06/2019    Trả cổ tức năm 2018, Tỷ lệ 100:25 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày GDKHQ
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Sự kiện
  •  

 
  • Góp ý
  • Email
  •