Sự kiện quyền

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Nội dung chi tiết
NCT HOSE Cổ tức bằng tiền  05/06/2019  06/06/2019  28/06/2019  Trả cổ tức đợt 2/2018 (5000 đ/cp) 
CLW HOSE Cổ tức bằng tiền  21/05/2019  22/05/2019  10/07/2019  Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) 
FPT HOSE Cổ tức bằng tiền  17/05/2019  20/05/2019  07/06/2019  Trả cổ tức đợt 2/2018 (1000 đ/cp) 
TDB UPCOM Cổ tức bằng tiền  17/05/2019  20/05/2019  28/05/2019  Trả cổ tức đợt 1/2019 (1500 đ/cp) 
TDN HNX Cổ tức bằng tiền  16/05/2019  17/05/2019  05/06/2019  Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) 
AFX UPCOM Cổ tức bằng tiền  14/05/2019  15/05/2019  12/06/2019  Trả cổ tức năm 2018 (150đ/cp) 
MTP UPCOM Cổ tức bằng tiền  14/05/2019  15/05/2019  03/06/2019  Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) 
BTW HNX Cổ tức bằng tiền  13/05/2019  14/05/2019  11/06/2019  Trả cổ tức năm 2018 (1000 đ/cp) 
VFG HOSE Cổ tức bằng tiền  13/05/2019  14/05/2019  28/05/2019  Trả cổ tức đợt 2/2018 (2000 đ/cp) 
BAL UPCOM Cổ tức bằng tiền  10/05/2019  13/05/2019  31/05/2019  Trả cổ tức 2018 (1300 đ/cp) 
KHS HNX Cổ tức bằng tiền  10/05/2019  13/05/2019  24/05/2019  Chia cổ tức năm 2018 (1700 đ/cp) 
PVI HNX Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  01/08/2019  Trả cổ tức năm 2018 (2000 đ/cp) 
PSC HNX Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  30/05/2019  Trả cổ tức 2018 (1350 đ/cp) 
VCM HNX Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  27/05/2019  Trả cổ tức 2018 (2000 đ/cp) 
QNU UPCOM Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  24/05/2019  Trả cổ tức năm 2018 (395đ/cp) 
SDG HNX Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  24/05/2019  Trả cổ tức năm 2018 (2000đ/cp) 
BGW UPCOM Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  20/05/2019  Chi trả cổ tức năm 2018 (223.5đ/cp) 
TVD HNX Cổ tức bằng tiền  09/05/2019  10/05/2019  20/05/2019  Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 
LDG HOSE Cổ tức bằng cổ phiếu  09/05/2019  10/05/2019    Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỷ lệ 100:25 
SGH HNX Cổ tức bằng tiền  08/05/2019  09/05/2019  17/06/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày GDKHQ
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Sự kiện
  •  

 
  • Góp ý
  • Email
  •