Sự kiện quyền

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Nội dung chi tiết
DSN HOSE Cổ tức bằng tiền  02/01/2019  03/01/2019  18/01/2019  Trả cổ tức đợt 1/2018 (3600đ/cp) 
TDM HOSE Cổ tức bằng tiền  28/12/2018  02/01/2019  15/03/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (900 đ/p) 
PNJ HOSE Cổ tức bằng tiền  28/12/2018  02/01/2019  14/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) 
BVS HNX Cổ tức bằng tiền  27/12/2018  28/12/2018  28/02/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 
BWE HOSE Cổ tức bằng tiền  27/12/2018  28/12/2018  28/02/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 
VNM HOSE Cổ tức bằng tiền  27/12/2018  28/12/2018  28/02/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 (1000 đ/cp) 
NBP HNX Cổ tức bằng tiền  27/12/2018  28/12/2018  25/01/2019  Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 
BWS UPCOM Cổ tức bằng tiền  27/12/2018  28/12/2018  15/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 (1000 đ/cp) 
LPB UPCOM Cổ tức bằng cổ phiếu  27/12/2018  28/12/2018    Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 (tỷ lệ 100:5) 
TBC HOSE Cổ tức bằng tiền  25/12/2018  26/12/2018  20/02/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1500 đ/cp) 
BTP HOSE Cổ tức bằng tiền  25/12/2018  26/12/2018  30/01/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 
SBT HOSE Cổ tức bằng tiền  24/12/2018  25/12/2018  25/01/2019  tạm ứng cổ tức niên độ 2017-2018 bằng tiền 
HFB UPCOM Cổ tức bằng tiền  24/12/2018  25/12/2018  21/01/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (450 đ/cp) 
SDN HNX Cổ tức bằng tiền  24/12/2018  25/12/2018  11/01/2019  Trả cổ tức đợt 1/2018 (800đ/cp) 
DNC HNX Cổ tức bằng tiền  24/12/2018  25/12/2018  10/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1000 đ/cp) 
DVC UPCOM Cổ tức bằng tiền  24/12/2018  25/12/2018  10/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (700 đ/cp) 
DPR HOSE Cổ tức bằng tiền  21/12/2018  24/12/2018  26/02/2019  Tạm ứng cổ tức năm 2018 (4000 đ/cp) 
TRC HOSE Cổ tức bằng tiền  21/12/2018  24/12/2018  22/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1500 đ/cp) 
ITD HOSE Cổ tức bằng tiền  21/12/2018  24/12/2018  08/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (500đ/cp) 
COM HOSE Cổ tức bằng tiền  21/12/2018  24/12/2018  04/01/2019  Tạm ứng cổ tức đợt 2/năm 2018 (4000đ/cp) 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày GDKHQ
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Sự kiện
  •  

 
  • Góp ý
  • Email
  •