• Giá thấp nhất 52 tuần
  15.40
 • Giá cao nhất 52 tuần
  32.79
 • Khối lượng TB 10 ngày
  1,119,637
 • Thị giá vốn (tỷ VND)
  4,286
 • Số CP đang lưu hành
  216,481,591
 • Số CP đang niêm yết
  220,430,169
 • Tỷ lệ cổ tức/Thị giá
  5.05 %
 • GDKHQ (Cổ tức tiền)
  09/05/2018
 • EPS (4 quý)
  2,321
 • EPS (năm)
  3,213
 • ROA
  4.63 %
 • ROE
  15.68 %
 • Đòn bẩy TC
  3.49
 • P/E
  8.53
 • P/B
  1.39
 • Beta
  1.52
  

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/11/08 VNDIRECT 30.0 MUA 0.0
2018/10/17 Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 29000.0 MUA 0.0
2018/10/08 VNDIRECT 68.0 MUA 0.0
2018/10/03 Yurie Vietnam Accumulated Target Return Fund 87000.0 BÁN 0.0
2018/09/07 VNDIRECT 6.0 MUA 0.0
2018/08/06 VNDIRECT 8040.0 MUA 0.0
2018/07/30 Trần Vũ Thạch Phó Tổng Giám đốc 32000.0 MUA 0.0
2018/07/10 VNDIRECT 26.0 MUA 0.0
2018/07/05 Yurie VietNam Securities Investment Trust 151000.0 MUA 0.0
2018/06/26 Nguyễn Thị Hà Ninh Kế toán trưởng 16000.0 MUA 0.0
2018/06/22 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 400000.0 BÁN 0.0
2018/06/20 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 5000000.0 MUA 0.0
2018/06/20 Vũ Nam Hương Giám đốc Tài chính 130000.0 MUA 0.0
2018/06/16 Trần Vũ Thạch Phó Tổng Giám đốc 68000.0 MUA 0.0
2018/06/08 VNDIRECT 60000.0 BÁN 0.0
2018/05/31 VNDIRECT 5.0 MUA 0.0
2018/04/02 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 500000.0 BÁN 0.0
2018/03/19 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 336680.0 BÁN 0.0
2018/02/27 VNDIRECT 23.0 MUA 0.0
2017/11/10 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 700000.0 MUA 0.0
2017/09/14 VNDIRECT 6000000.0 BÁN 21602.0
2017/03/09 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1175300.0 MUA 0.0
2017/01/13 VNDIRECT 5000000.0 MUA 13061.92
2017/01/03 Greystanes Limited 2424045.0 BÁN 0.0
2016/07/12 PXP Vietnam Asset Management Ltd 150000.0 BÁN 0.0
2016/07/12 PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited 435000.0 BÁN 0.0
2016/07/12 PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 150000.0 MUA 0.0
2016/06/28 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 500000.0 MUA 0.0
2016/05/18 VNDIRECT 5000000.0 MUA 11717.0
2016/02/02 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 5994605.0 MUA 0.0
2015/11/10 VNDIRECT 15.0 MUA 0.0
2015/05/21 VNDIRECT 90.0 MUA 0.0
2015/04/20 VNDIRECT 75.0 MUA 0.0
2014/11/06 VNDIRECT 109.0 MUA 0.0
2014/11/05 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 709000.0 BÁN 0.0
2014/10/27 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 447100.0 BÁN 0.0
2014/07/30 VNDIRECT 3062600.0 BÁN 16695.0
2014/06/19 VNDIRECT 55.0 MUA 0.0
2014/05/21 VNDIRECT 48.0 MUA 0.0
2014/02/18 VNDIRECT 43.0 MUA 0.0
2014/01/21 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 100000.0 MUA 0.0
2014/01/20 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1080000.0 MUA 0.0
2014/01/17 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 820000.0 MUA 0.0
2014/01/16 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1403300.0 MUA 0.0
2014/01/16 VNDIRECT 21.0 MUA 0.0
2014/01/15 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1130000.0 MUA 0.0
2014/01/13 PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 325000.0 MUA 0.0
2013/12/06 VNDIRECT 3047600.0 MUA 9993.0
2013/11/08 VNDIRECT 33.0 MUA 0.0
2013/11/04 VNDIRECT 9773.0 BÁN 0.0
2012/12/17 Lê Thị Hồng Lĩnh Thành viên Ban Kiểm soát 2543.0 BÁN 0.0
2012/11/09 VNDIRECT 43.0 MUA 0.0
2012/07/19 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 5000000.0 BÁN 0.0
2012/06/29 VNDIRECT 170.0 MUA 0.0
2012/04/20 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 1.2346666E7 MUA 0.0
2012/04/18 VNDIRECT 158.0 MUA 0.0
2012/03/29 VNDIRECT 19934.0 BÁN 0.0
2012/02/17 VNDIRECT 66.0 MUA 0.0
2011/11/17 VNDIRECT 197.0 MUA 0.0
2011/10/17 VNDIRECT 43.0 MUA 0.0
2011/09/20 VNDIRECT 9605.0 BÁN 0.0
2011/08/19 VNDIRECT 426.0 MUA 0.0
2011/07/28 VNDIRECT 206.0 MUA 0.0
2011/06/27 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 1252000.0 BÁN 0.0
2011/06/20 VNDIRECT 30035.0 MUA 0.0
2011/05/31 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3000000.0 BÁN 0.0
2011/05/20 VNDIRECT 1405.0 MUA 0.0
2011/04/28 VNDIRECT 293.0 MUA 0.0
2011/03/23 VNDIRECT 17142.0 MUA 0.0
2011/02/22 VNDIRECT 940.0 MUA 0.0
2011/02/21 VNDIRECT 2748.0 MUA 0.0
2011/02/11 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 4312500.0 BÁN 0.0
2011/02/08 Vietnam Investments Fund I, L.P 5000000.0 MUA 0.0
2010/12/31 VNDIRECT 331.0 MUA 0.0
2010/12/15 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 570000.0 MUA 0.0