• Giá thấp nhất 52 tuần
  15.40
 • Giá cao nhất 52 tuần
  32.79
 • Khối lượng TB 10 ngày
  861,699
 • Thị giá vốn (tỷ VND)
  3,619
 • Số CP đang lưu hành
  208,565,465
 • Số CP đang niêm yết
  220,430,169
 • Tỷ lệ cổ tức/Thị giá
  0.00 %
 • GDKHQ (Cổ tức tiền)
  09/05/2018
 • EPS (4 quý)
  1,823
 • EPS (năm)
  1,823
 • ROA
  3.69 %
 • ROE
  12.82 %
 • Đòn bẩy TC
  3.53
 • P/E
  9.51
 • P/B
  1.22
 • Beta
  1.62
  

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/02/11 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 22.0 MUA 0.0
2019/01/25 Endurance Capital Vietnam I Ltd 870000.0 BÁN 0.0
2019/01/14 PYN FUND MANAGEMENT LTD 518160.0 BÁN 0.0
2018/12/12 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 7916090.0 MUA 0.0
2018/12/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 14.0 MUA 0.0
2018/11/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 30.0 MUA 0.0
2018/10/17 Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 29000.0 MUA 0.0
2018/10/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 68.0 MUA 0.0
2018/10/03 Yurie Vietnam Accumulated Target Return Fund 87000.0 BÁN 0.0
2018/09/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6.0 MUA 0.0
2018/08/06 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 8040.0 MUA 0.0
2018/07/30 Trần Vũ Thạch Phó Tổng Giám đốc 32000.0 MUA 0.0
2018/07/10 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 26.0 MUA 0.0
2018/07/05 Yurie VietNam Securities Investment Trust 151000.0 MUA 0.0
2018/06/26 Nguyễn Thị Hà Ninh Kế toán trưởng 16000.0 MUA 0.0
2018/06/22 PYN FUND MANAGEMENT LTD 400000.0 BÁN 0.0
2018/06/20 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 5000000.0 MUA 0.0
2018/06/20 Vũ Nam Hương Giám đốc Tài chính 130000.0 MUA 0.0
2018/06/15 Trần Vũ Thạch Phó Tổng Giám đốc 68000.0 MUA 0.0
2018/06/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 60000.0 BÁN 0.0
2018/05/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 5.0 MUA 0.0
2018/04/02 PYN FUND MANAGEMENT LTD 500000.0 BÁN 0.0
2018/03/19 PYN FUND MANAGEMENT LTD 336680.0 BÁN 0.0
2018/02/27 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 23.0 MUA 0.0
2017/11/10 PYN FUND MANAGEMENT LTD 700000.0 MUA 0.0
2017/09/14 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6000000.0 BÁN 21602.0
2017/03/09 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1175300.0 MUA 0.0
2017/01/13 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 5000000.0 MUA 13061.92
2017/01/03 Greystanes Limited 2424045.0 BÁN 0.0
2016/07/12 PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited 435000.0 BÁN 0.0
2016/07/12 PXP Vietnam Asset Management Ltd 150000.0 BÁN 0.0
2016/07/12 PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 150000.0 MUA 0.0
2016/06/28 PYN FUND MANAGEMENT LTD 500000.0 MUA 0.0
2016/05/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 5000000.0 MUA 11717.0
2016/02/02 PYN FUND MANAGEMENT LTD 5994605.0 MUA 0.0
2015/11/10 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 15.0 MUA 0.0
2015/05/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 90.0 MUA 0.0
2015/04/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 75.0 MUA 0.0
2014/11/06 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 109.0 MUA 0.0
2014/11/05 PYN FUND MANAGEMENT LTD 709000.0 BÁN 0.0
2014/10/27 PYN FUND MANAGEMENT LTD 447100.0 BÁN 0.0
2014/07/30 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 3062600.0 BÁN 16695.0
2014/06/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 55.0 MUA 0.0
2014/05/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 48.0 MUA 0.0
2014/02/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 43.0 MUA 0.0
2014/01/21 PYN FUND MANAGEMENT LTD 100000.0 MUA 0.0
2014/01/20 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1080000.0 MUA 0.0
2014/01/17 PYN FUND MANAGEMENT LTD 820000.0 MUA 0.0
2014/01/16 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 21.0 MUA 0.0
2014/01/16 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1403300.0 MUA 0.0
2014/01/15 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1130000.0 MUA 0.0
2014/01/13 PYN FUND MANAGEMENT LTD 325000.0 MUA 0.0
2013/12/06 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 3047600.0 MUA 9993.0
2013/11/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 33.0 MUA 0.0
2013/11/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9773.0 BÁN 0.0
2012/12/17 Lê Thị Hồng Lĩnh Thành viên Ban Kiểm soát 2543.0 BÁN 0.0
2012/11/09 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 43.0 MUA 0.0
2012/07/19 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 5000000.0 BÁN 0.0
2012/06/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 170.0 MUA 0.0
2012/04/20 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 1.2346666E7 MUA 0.0
2012/04/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 158.0 MUA 0.0
2012/03/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 19934.0 BÁN 0.0
2012/02/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 66.0 MUA 0.0
2011/11/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 197.0 MUA 0.0
2011/10/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 43.0 MUA 0.0
2011/09/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9605.0 BÁN 0.0
2011/08/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 426.0 MUA 0.0
2011/07/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 206.0 MUA 0.0
2011/06/27 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 1252000.0 BÁN 0.0
2011/06/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 30035.0 MUA 0.0
2011/05/31 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3000000.0 BÁN 0.0
2011/05/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 1405.0 MUA 0.0
2011/04/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 293.0 MUA 0.0
2011/03/23 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 17142.0 MUA 0.0
2011/02/22 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 940.0 MUA 0.0
2011/02/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 2748.0 MUA 0.0
2011/02/11 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 4312500.0 BÁN 0.0
2011/02/08 Vietnam Investments Fund I, L.P 5000000.0 MUA 0.0
2010/12/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 331.0 MUA 0.0
2010/12/15 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 570000.0 MUA 0.0