• Giá thấp nhất 52 tuần
  10.29
 • Giá cao nhất 52 tuần
  19.00
 • Khối lượng TB 10 ngày
  2,367,692
 • Thị giá vốn (tỷ VND)
  3,962
 • Số CP đang lưu hành
  208,520,843
 • Số CP đang niêm yết
  220,430,169
 • Tỷ lệ cổ tức/Thị giá
  2.63 %
 • GDKHQ (Cổ tức tiền)
  20/07/2020
 • EPS (4 quý)
  2,832
 • EPS (năm)
  1,835
 • ROA
  4.88 %
 • ROE
  17.41 %
 • Đòn bẩy TC
  3.76
 • P/E
  6.70
 • P/B
  1.11
 • Beta
  0.85
  

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/11/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 27 MUA 0
2020/10/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6 MUA 0
2020/09/22 VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 832,750 BÁN 0
2020/09/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 29 MUA 0
2020/08/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 10 MUA 0
2020/07/03 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 18 MUA 0
2020/06/30 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 427,627 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị -820 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Pure Heart Value Investment Fund 8,508,710 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 413,100 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Yurie VietNam Securities Investment Trust 550,700 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 30,897,271 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/02 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9 MUA 0
2020/05/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 44,415 MUA 0
2020/03/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 13 MUA 0
2019/12/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 12 MUA 0
2019/11/06 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 3 MUA 0
2019/10/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6 MUA 0
2019/09/09 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 15 MUA 0
2019/08/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9 MUA 0
2019/07/10 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 7 MUA 0
2019/06/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 12 MUA 0
2019/05/03 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6 MUA 0
2019/04/02 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 7 MUA 0
2019/03/25 Yurie VietNam Securities Investment Trust 110,000 MUA 0
2019/03/11 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 18 MUA 0
2019/02/11 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 22 MUA 0
2019/01/25 Endurance Capital Vietnam I Ltd 870,000 BÁN 0
2019/01/14 PYN FUND MANAGEMENT LTD 518,160 BÁN 0
2018/12/12 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 7,916,090 MUA 0
2018/12/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 14 MUA 0
2018/11/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 30 MUA 0
2018/10/17 Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 29,000 MUA 0
2018/10/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 68 MUA 0
2018/10/03 Yurie Vietnam Accumulated Target Return Fund 87,000 BÁN 0
2018/09/07 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6 MUA 0
2018/08/06 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 8,040 MUA 0
2018/07/30 Trần Vũ Thạch Phó Tổng Giám đốc 32,000 MUA 0
2018/07/10 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 26 MUA 0
2018/07/05 Yurie VietNam Securities Investment Trust 151,000 MUA 0
2018/06/26 Nguyễn Thị Hà Ninh Kế toán trưởng 16,000 MUA 0
2018/06/22 PYN FUND MANAGEMENT LTD 400,000 BÁN 0
2018/06/20 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,000,000 MUA 0
2018/06/20 Điêu Ngọc Tuấn Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2018/06/20 Vũ Nam Hương Giám đốc Tài chính 130,000 MUA 0
2018/06/15 Trần Vũ Thạch Phó Tổng Giám đốc 68,000 MUA 0
2018/06/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 60,000 BÁN 0
2018/05/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 5 MUA 0
2018/04/02 PYN FUND MANAGEMENT LTD 500,000 BÁN 0
2018/03/19 PYN FUND MANAGEMENT LTD 336,680 BÁN 0
2018/02/26 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 23 MUA 0
2017/11/10 PYN FUND MANAGEMENT LTD 700,000 MUA 0
2017/09/14 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 6,000,000 BÁN 21,602
2017/03/09 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,175,300 MUA 0
2017/01/13 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 5,000,000 MUA 13,061.92
2017/01/03 Greystanes Limited 2,424,045 BÁN 0
2016/07/12 PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited 435,000 BÁN 0
2016/07/12 PXP Vietnam Asset Management Ltd 150,000 BÁN 0
2016/07/12 PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 150,000 MUA 0
2016/06/28 PYN FUND MANAGEMENT LTD 500,000 MUA 0
2016/05/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 5,000,000 MUA 11,717
2016/02/02 PYN FUND MANAGEMENT LTD 5,994,605 MUA 0
2015/11/10 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 15 MUA 0
2015/05/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 90 MUA 0
2015/04/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 75 MUA 0
2014/11/05 PYN FUND MANAGEMENT LTD 709,000 BÁN 0
2014/11/05 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 109 MUA 0
2014/10/27 PYN FUND MANAGEMENT LTD 447,100 BÁN 0
2014/07/30 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 3,062,600 BÁN 16,695
2014/06/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 55 MUA 0
2014/05/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 48 MUA 0
2014/02/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 43 MUA 0
2014/01/21 PYN FUND MANAGEMENT LTD 100,000 MUA 0
2014/01/20 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,080,000 MUA 0
2014/01/17 PYN FUND MANAGEMENT LTD 820,000 MUA 0
2014/01/16 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 21 MUA 0
2014/01/16 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,403,300 MUA 0
2014/01/15 PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,130,000 MUA 0
2014/01/13 PYN FUND MANAGEMENT LTD 325,000 MUA 0
2013/12/06 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 3,047,600 MUA 9,993
2013/11/08 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 33 MUA 0
2013/11/04 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9,773 BÁN 0
2012/12/17 Lê Thị Hồng Lĩnh Thành viên Ban Kiểm soát 2,543 BÁN 0
2012/11/09 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 43 MUA 0
2012/07/19 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 5,000,000 BÁN 0
2012/06/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 170 MUA 0
2012/04/20 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 12,346,666 MUA 0
2012/04/18 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 158 MUA 0
2012/03/29 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 19,934 BÁN 0
2012/02/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 66 MUA 0
2011/11/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 197 MUA 0
2011/10/17 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 43 MUA 0
2011/09/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 9,605 BÁN 0
2011/08/19 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 426 MUA 0
2011/07/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 206 MUA 0
2011/06/27 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 1,252,000 BÁN 0
2011/06/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 30,035 MUA 0
2011/05/31 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3,000,000 BÁN 0
2011/05/20 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 1,405 MUA 0
2011/04/28 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 293 MUA 0
2011/03/23 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 17,142 MUA 0
2011/02/22 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 940 MUA 0
2011/02/21 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 2,748 MUA 0
2011/02/11 Vũ Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 4,312,500 BÁN 0
2011/02/08 Vietnam Investments Fund I, L.P 5,000,000 MUA 0
2010/12/31 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 331 MUA 0
2010/12/15 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 570,000 MUA 0