• Giá thấp nhất 52 tuần
  9.42
 • Giá cao nhất 52 tuần
  14.40
 • Khối lượng TB 10 ngày
  261,134
 • Thị giá vốn (tỷ VND)
  1,935
 • Số CP đang lưu hành
  149,997,785
 • Số CP đang niêm yết
  154,998,165
 • Tỷ lệ cổ tức/Thị giá
  3.88 %
 • GD không hưởng quyền
  10/08/2016
 • EPS (4 quý)
  1,369
 • EPS (năm)
  1,731
 • ROA
  4.20 %
 • ROE
  10.67 %
 • Đòn bẩy TC
  2.54
 • P/E
  9.42
 • P/B
  1.01
 • Beta
  1.26
  
 • Điểm Pwr :
 • Pwr 4 phiên trước :

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/07/12 PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited 435,000 BÁN 0
2016/07/12 PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 150,000 MUA 0
2016/07/12 PXP Vietnam Asset Management Ltd 150,000 BÁN 0
2016/06/28 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 500,000 MUA 0
2016/05/18 VNDIRECT 5,000,000 MUA 11,717
2016/02/02 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 5,994,605 MUA 0
2014/11/05 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 709,000 BÁN 0
2014/10/27 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 447,100 BÁN 0
2014/07/30 VNDIRECT 3,062,600 BÁN 16,695
2014/06/13 VNDIRECT 88,400 MUA 0
2014/01/21 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 100,000 MUA 0
2014/01/20 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1,080,000 MUA 0
2014/01/17 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 820,000 MUA 0
2014/01/16 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1,403,300 MUA 0
2014/01/15 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1,130,000 MUA 0
2014/01/13 Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 325,000 MUA 0
2013/12/06 VNDIRECT 3,047,600 MUA 9,993
2012/12/17 Lê Thị Hồng Lĩnh Thành viên Ban Kiểm soát 2,543 BÁN 0
2012/07/19 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A 5,000,000 BÁN 0
2012/04/20 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 12,346,666 MUA 0
2012/04/18 VNDIRECT 158 MUA 0
2012/03/29 VNDIRECT 20,000 BÁN 0
2012/02/17 VNDIRECT 66 MUA 0
2011/11/17 VNDIRECT 197 MUA 0
2011/10/17 VNDIRECT 43 MUA 0
2011/09/20 VNDIRECT 10,000 BÁN 0
2011/08/19 VNDIRECT 426 MUA 0
2011/07/28 VNDIRECT 206 MUA 0
2011/06/27 Vũ Hiền Ủy viên Hội đồng quản trị 1,252,000 BÁN 0
2011/06/20 VNDIRECT 30,035 MUA 0
2011/05/31 Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3,000,000 BÁN 0
2011/05/20 VNDIRECT 1,405 MUA 0
2011/04/28 VNDIRECT 293 MUA 0
2011/03/23 VNDIRECT 17,142 MUA 0
2011/02/22 VNDIRECT 940 MUA 0
2011/02/11 Vũ Hiền Ủy viên Hội đồng quản trị 4,312,500 BÁN 0
2011/02/08 Vietnam Investments Fund I, L.P 5,000,000 MUA 0
2010/12/15 Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 570,000 MUA 0