CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.01 %
  • Khác
    54.99 %

CÁC CỔ ĐÔNG CHÍNH

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 5.6188354E7 25.955 % 17/04/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2.158905E7 9.973 % 22/06/2018
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1.1108501E7 5.131 % 17/04/2018
Yurie VietNam Securities Investment Trust 1.0750317E7 4.966 % 09/10/2018