LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
    01/12/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 12,600,000 cp 
    30/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 20,200,000 cp 
    27/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 15,200,000 cp 
    26/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 4,000,000 cp 
    25/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 300,000 cp 
    24/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 700,000 cp 
    23/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,000,000 cp 
    20/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,400,000 cp 
    17/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -1,100,000 cp 
    16/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 200,000 cp 
    13/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -1,700,000 cp 
    11/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -200,000 cp 
    10/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,600,000 cp 
    09/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -500,000 cp 
    06/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -100,000 cp 
    05/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 500,000 cp 
    04/11/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 600,000 cp 
    28/10/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 300,000 cp 
    27/10/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 600,000 cp 
    26/10/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 300,000 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •