LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12>
Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
13/06/2019  14/06/2019  25/06/2019  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) 
28/03/2019  29/03/2019  18/04/2019  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 
    18/04/2019  VND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 189,793 cp 
    31/05/2018  VND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 65,242,211 cp 
09/05/2018  10/05/2018  18/05/2018  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2017 (1000 đ/cp) 
04/04/2018  05/04/2018  20/04/2018  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 
    27/02/2018  VND Dự kiến cổ tức  Phát hành CP trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 100:10 
    18/08/2017  VND First trading date in HSX  Reference price: VND 23900/share 
    18/08/2017  VND Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE  Giá tham chiếu 23.900 đ/cp 
    14/08/2017  VND Delisting on HNX  Delisting on HNX 
    14/08/2017  VND Hủy niêm yết trên HNX  Chuyển sang NY tại HOSE 
10/05/2017  11/05/2017  29/05/2017  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
10/08/2016  11/08/2016  22/08/2016  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2015 (500 đ/cp) 
24/03/2016  25/03/2016  27/04/2016  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 
03/06/2015  05/06/2015  25/06/2015  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2014 (500 đ/cp) 
24/03/2015  26/03/2015  23/04/2015  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 
    03/03/2015  VND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 54,999,165 cp 
22/05/2014  26/05/2014  09/06/2014  VND Cổ tức bằng tiền  Trả cổ tức năm 2013 (500 đ/cp) 
03/04/2014  07/04/2014  26/04/2014  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 
21/03/2013  25/03/2013  20/04/2013  VND Họp cổ đông   ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •