LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
    18/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 600,000 cp 
    17/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 300,000 cp 
    15/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -700,000 cp 
    14/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 800,000 cp 
    11/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,400,000 cp 
    10/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,100,000 cp 
    09/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,100,000 cp 
    08/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -400,000 cp 
    07/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 7,600,000 cp 
    04/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 300,000 cp 
    03/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 1,700,000 cp 
    01/09/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 200,000 cp 
    31/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 400,000 cp 
    28/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 400,000 cp 
    27/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 9,600,000 cp 
    26/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 900,000 cp 
    25/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 700,000 cp 
    24/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 500,000 cp 
    18/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng -300,000 cp 
    17/08/2020  FUEVFVND Dự kiến giao dịch bổ sung  Số lượng 200,000 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •