Bà Hoàng Thúy Nga: Trưởng Ban kiểm soát

Bà Hoàng Thúy Nga được bầu là thành viên Ban kiểm soát vào ngày 21/04/2013. Bà từng giữ vai trò trợ lý Chủ tịch HĐQT VNDIRECT và một số các vị trí chủ chốt của VNDIRECT trong thời kỳ đầu thành lập. Bà có 14 năm kinh nghiệm về tài chính kế toán và tái cấu trúc Doanh nghiệp. Bà từng làm việc tại Công ty Qunimex – Chức danh Kế toán trưởng từ năm 1999 - 2004, Công ty Chứng khoán Sài gòn – Chức danh chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp năm 2005. Bà Nga  tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

 

 

Bà Huỳnh Thanh Bình Minh: Thành viên Ban kiểm soát

Bà Huỳnh Thanh Bình Minh được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/04/2012. Bà Minh hiện đang là chuyên viên đầu tư của VIGroup. Bà Minh có bằng Thạc sỹ Kinh tế - Chương trình cao học Erasmus Mundus do Ủy Ban Châu Âu tài trợ. 

 


 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/04/2014. Bà  Thủy có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị và tài chính doanh nghiệp. Bà sở hữu bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trung tâm đào tạo Pháp Việt (CFVG)