Thị trường 23.11.2012: HNXINDEX đóng cửa ở mức thấp nhất, sau chuỗi ngày đi ngang

02:40 PM - 23/11/2012 - VNDIRECT
Tiếp tục quan sát thị trường. Cơ hội kiếm lợi nhuận có thể xuất hiện sau khi thị trường xuất hiện 1 nhịp giảm điểm nữa, vì vậy nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi và hạn chế các quyết định bắt đáy

Đim nhn:

Th trường có phiên giao dch m đm, hu hết bluechips vn là tr đ cho th trường tiếp tc gim giá và đi ngang khiến HNXindex tiến gn mc 51 đim sau phiên tăng đim trước đó và VNIndex mt mc 382 đim.

Thanh khon vn duy trì vùng thp, vi tng khi lượng đt gn 42.3 triu đơn v, giá tr tương đương 460 t đng. Trong đó, khi tha thun có 2.4 triu đơn v HBS, 2.0 triu đơn v KDC, và 0.8 triu đơn v VCS.

Các mã đáng chú ý:

BGM tiếp tc tăng trn, thanh khon đt 250 nghìn đv, cui phiên vn còn hơn 0.7 triu đv dư mua giá trn.

Ngoài ra, ITA và PVX có lượng dư mua trn quanh mc 1.2 triu đv đến cui phiên. ITA, PVX đóng ca giá tham chiếu vi ln lượt 1.2 triu và 1 triu thanh khon.

SCR đng đu hai sàn v thanh khon vi 3.4 triu đv chuyn nhượng.

Hu hết c phiếu ngân hàng giao dch ging co quanh tham chiếu vi biên đ mt, hai bước giá; và khi lượng giao dch chưa đy 300 nghìn đv.

Nhn đnh:

S lưỡng l ca th trường được th hin bng phiên giao dch lình xình th 10 liên tiếp ca HNX. Tuy mc mt đim ca index không quá mnh, điu đc bit là trong phiên hôm nay HNXINDEX đt mc thp nht trong chui phiên đi ngang này và giá đóng ca neo vùng thp. Khi lượng giao dch tiếp tc th hin mt th trường thiếu sinh khí và đng lc đ đi lên.

Vi mt phiên biến đng mnh hơn 1 chút như phiên hôm nay, có th tun sau th trường s đi mt vi s gim đim mnh hơn, và có th khi chm v mc đáy cũ 50.32 s có bt li nhưng chúng tôi lưu ý, s bt li này ch mang tính cht k thut và ch kéo dài 1, 2 phiên. Trong khi đó ri ro khi mc h tr 50.32 không phát huy tác dng, có th s kéo theo nhng phiên gim mnh và din biến rt nhanh, gây ra hin tượng bào mòn tài khon cho nhng nhà đu tư bt đáy.

Khuyến ngh:

Tiếp tc quan sát th trường. Cơ hi kiếm li nhun có th xut hin sau khi th trường xut hin 1 nhp gim đim na, vì vy nhà đu tư kiên nhn ch đi và hn chế các quyết đnh bt đáy.