Thị trường 19.10.2012: Cung mạnh về cuối phiên khiến hai sàn cùng giảm điểm

02:57 PM - 19/10/2012 - VNDIRECT

BGM tiếp tục tăng trần với khoảng 335 nghìn đơn vị dư mua trần. KBC đóng cửa dưới trần một bước giá với khối

lượng đạt 3.2 triệu đơn vị.

Điểm nhấn:

Lực bán áp đảo trên cả hai sàn khiến HNXIndex giảm từ khi mở cửa trong khi VNIndex nhờ lực đỡ của các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn

duy trì mức xanh điểm đến hết sáng. Cuối phiên, HNXIndex mất mốc 55 điểm, VNIndex giảm nhẹ 0.07%.

Tổng khối lương giao dịch đạt 99.7 triệu đơn vị, tương đương 956 tỷ đồng giao dịch. Trong khi, khối thỏa thuận có 2.5 triệu đơn vị EIB
 chuyển nhượng với giá 16.

Các mã đáng chú ý:

BGM tiếp tục tăng trần với khoảng 335 nghìn đơn vị dư mua trần. KBC đóng cửa dưới trần một bước giá với khối lượng đạt 3.2

triệu đơn vị.

Hầu hết các cổ phiếu bị bán mạnh, đại diện có: SCR(6,2 triệu), VND (5,2 triệu), PVX (4,2 triệu). Đặc biệt, ITA và PVX đóng cửa sàn với

lượng dư mua lần lượt là 230 nghìn và 1,2 triệu đơn vị.

Nhận định:

Thị trường diễn biến khá tiêu cực với hiện tượng giảm điểm trên diện rộng và lực bán mạnh ở nhiều mã bluechips và các nhóm dẫn dắt.

Tốc độ giảm điểm cao vào cuối phiên đồng thời đi kèm khối lượng khớp tăng mạnh có thể coi là một tín hiệu khá xấu. Hôm nay

HNXIndex giảm về mức 54.7, quanh mức đáy của hôm 15/10, do vậy phiên tới có thể sẽ bật lại, nhà đầu tư cần thận trọng quan sát diễn

để có hành động phù hợp. Nếu thị trường tăng điểm mạnh trở lại với lực cầu lớn thì vẫn còn cơ hội tăng điểm,  Ngược lại, thị trường

giao dịch chậm chạp, cầu yếu, mức độ tăng điểm nhẹ thì khả năng sự hồi phục chỉ xuất hiện trong khoảng 1 đến 1 phiên rưỡi.

Khuyến nghị:

Tiếp tục quan sát diễn biến thị trường để có phản ứng phù hợp:

- Trường hợp tăng mạnh trở lại, cầu áp đảo cung, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu

- Trường hợp tăng yếu, cầu thấp, cân nhắc bán bớt cổ phiếu tại 2 phiên đầu tuần.