Thị trường 18.02.2013: BLUECHIPS ĐIỀU CHỈNH, PENNY TĂNG MẠNH

02:15 PM - 18/02/2013 - VNDIRECT

VNIndex giảm điểm do hàng loạt bluechips như BVH, DPM, KBC, VIC… điều chỉnh, tuy nhiên nhóm penny vẫn tăng nóng với nhiều mã trần từ đầu phiên với các đại diện nhóm khoáng sản, xi măng, sắt thép…

Điểm nhấn:
·
 VNIndex giảm điểm do hàng loạt bluechips như BVH, DPM, KBC, VIC… điều chỉnh, tuy nhiên nhóm penny vẫn tăng nóng với nhiều mã trần từ đầu phiên với các đại diện nhóm khoáng sản, xi măng, sắt thép…

· HNXindex đóng cửa ở vùng cao trong ngày, đặc biệt nhóm chứng khoán VND, KLS, BVS tăng điểm khá tốt.

· Khối lượng giao dịch duy trì mức ổn định vớ 69.4 triệu đv tại sàn HOSE và 71.2 triệu đv tại sàn HNX, tương ứng tổng giá trị giao dịch hai sàn đạt trên 1,610 tỷ đồng.

Các mã đáng chú ý:
·
 SHB dẫn đầu thị trường với thanh khoản 14.4 triệu đv. Ngoài MBB tăng nhẹ, các cổ phiếu ngân hàng khác đều đi ngang và giảm điểm.

· Nhóm chứng khoán có KLS, VND, BVS tăng tốt với thanh khoản lần lượt đạt 6.8 triệu, 5.5 triệu và 1.2 triệu đv.

· ITC tăng tốt nhất nhóm BĐS, cuối phiên vẫn còn khối lượng dư mua giá trần khá lớn. Trong khi ITA, KBC cuối phiên vẫn duy trì tại mức giá đỏ.

· Các mã penny tăng mạnh như nhóm khoáng sản (KSS, KSA, BMC...), xi măng (HT1, BCC), thép (VIS, TLH)...

Nhận định:

Dù VNIndex đóng cửa ở mức thấp trong ngày, thị trường vẫn thể hiện được sức cầu ổn định ở hầu hết các cổ phiếu. Thanh khoản thị trường vẫn ở mặt bằng tương đối cao, dù chưa thực sự thuyết phục nhưng cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường và cầu tiềm năng trong giai đoạn này vẫn rất lớn.

Chúng tôi đánh giá thị trường chưa có tín hiệu gì tiêu cực, tuy nhiên trong nhịp này sẽ xuất hiện sự phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu và bước đi của index sẽ zig zag hơn. Nhóm các cổ phiếu bluechips có thể sẽ không đạt được tốc độ tăng dứt khoát giống nhịp trước, thời gian điều chỉnh cũng sẽ lâu hơn. Nhóm các cổ phiếu penny và nhóm tăng chậm trong nhịp trước nhiều khả năng sẽ có đột biến.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có cổ phiếu có thể tiếp tục nắm giữ. Việc mua mới nên lựa chọn các cổ phiếu vừa breakout và có thanh khoản tốt. Với nhóm cổ phiếu penny tăng nóng, việc mua vào phải cân đối khối lượng mua không quá lớn so với thanh khoản trung bình của cổ phiếu, hạn chế quyết định mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng nhiều.