Thị trường 17.09.2012: BVH tiếp tục tăng trần giữ nhịp tăng cho Vnindex trong khi Hnxindex quay đầu điều chỉnh

04:09 PM - 17/09/2012 - VNDIRECT
Đối với các nhà đầu tư có mức độ chịu rủi ro cao và đã tham gia bắt đáy trong các phiên trước, nếu các phiên tới thị trường không sụt giảm quá mạnh với khối lượng lớn và hội tụ các yếu tố tích cực như nhận định ở trên thì có thể xem xét tiếp tục giải ngân với mức độ vừa phải.

Sau nhng phiên tăng đim cui tun trước, th trường hôm nay đã có s điu chnh nh trên sàn HNX, trong khi sàn HOSE vn tiếp tc tăng nh lc đ ca các c phiếu bluechips. Trong đó, Vnindex tăng nh 2.9 đim (0.7%) còn Hnxindex gim 0.5 đim (0.9%) xung vùng thp nht phiên. Thanh khon ca th trường ch dng li mc thp so vi phiên trước vi 38.9 triu đơn v trên HOSE và 23.3 triu đơn v trên HNX, tng giá tr giao dch đt khong 765 t đng. Nhìn chung din biến trong phiên khá ging co, hu hết các mã ch giao dch trong biên đ hp, s mã gim và gi giá tham chiếu áp đo s mã tăng.

Các c phiếu ln tiếp tc vai trò tr đ gi sc xanh cho Vnindex vi các đi din như BVH, VNM, VCB, STB, HPG, VIC… Trong đó, BVH đã có 4 phiên tăng trn liên tiếp, cui phiên vn còn dư mua trn 350 nghìn đơn v. Thêm vào đó, đim nhn trong phiên còn phi k đến STB khi lc cu vào c phiếu này tăng mnh giúp STB nhanh chóng tăng trn sau 10 phiên gi giá tham chiếu. Trong khi MBB được mua tha thun 5 triu đơn v giá trn, tuy nhiên đóng ca dưới tham chiếu 1 bước giá. Mt s c phiếu ngân hàng cũng gi được sc xanh như VCB, CTG, EIB, ACB... Bên cnh nhóm tăng, nhiu mã bluechips gim giá như GAS, FPT, HAG, PVD… đã kìm hãm đà tăng ca Vnindex. Các nhóm dn dt như bt đng sn hay chng khoán trong các phiên trước to được hiu ng tt cho th trường thì phiên này li rơi vào trng thái giao dch khá ging co. Trên sàn HNX, mt lot c phiếu ln gim giá như PVX, VND, KLS, SCR… Trong đó, PVX gim sàn sau phiên tăng trn trước đó, cui phiên vn còn dư bán sàn 1.4 triu đơn v.

Khi ngoi hôm nay tiếp tc mua ròng 12.3 t trên HOSE và 15.6 t trên HNX. Trong đó, h mua ròng mnh nht các mã VCB 20 t, STB 6.2 t, PVS 5.3 t, VCG 4.4 t… Các c phiếu b bán ròng mnh nht gm DPM 23.8 t, VIC 5.6 t, BVH 4.5 t

Nhn đnh th trường

Din biến trái chiu đã din ra trong phiên hôm nay vi Vnindex tiếp tc tăng nh s h tr ca mt s c phiếu bluechips, trong khi Hnxindex quay đu gim nh. Hu hết các nhóm dn dt tăng mnh trong phiên trước đã có phiên giao dch ging co trong biên đ hp.

Được s h tr ca vùng 55-57, ch s Hnxindex đã có 2 phiên tăng đim lên mc 59.2 và đến phiên hôm nay đã điu chnh xung mc 58.7 vi lc bán không quá ln. Như đã nhn đnh trong bn tin trước, khi đường giá ca Hnxindex phi đi din vi đường middle ca di Bollinger s phi chu áp lc khá ln thì s điu chnh như thế này tr nên cn thiết. Nếu sau khi điu chnh 1-2 phiên, ch s này tăng đim tr li vi khi lượng được ci thin, đng thi to được mô hình W thì cơ hi tìm kiếm li nhun dày hơn cũng s ln hơn.

Khuyến ngh đu tư: Đi vi các nhà đu tư có mc đ chu ri ro cao và đã tham gia bt đáy trong các phiên trước, nếu các phiên ti th trường không st gim quá mnh vi khi lượng ln và hi t các yếu t tích cc như nhn đnh trên thì có th xem xét tiếp tc gii ngân vi mc đ va phi.