Thị trường 16.04.2012: Chỉ số hai sàn chính thức vượt đỉnh, cầu hấp thụ giá cao tốt

02:38 PM - 16/04/2012 - VNDIRECT

Đóng cửa, HSX tăng 1.24% với khối lượng giao dịch đạt 89.6 triệu đơn vị, HNX tăng 2.54% và khối lượng giao dịch đạt 91.3 triệu đơn vị, thanh khoản đạt 2300 tỷ đồng trên cả hai sàn.
Hôm nay, thị trường tăng điểm trở lại đi kèm thanh khoản tốt là tín hiệu gia tăng trạng thái cổ phiếu (đã được chúng tôi khuyến nghị từ bản tin trước). Mức lợi suất ngày càng dày lên của các nhóm cổ phiếu sẽ khiến áp lực chốt lời ngày một lớn, thị trường có thể xuất hiện điều chỉnh về phía cuối tuần này, vì vậy việc mua thêm từ phiên thứ 3 phải cân nhắc, chọn lọc mã hơn. Tiếp tục tinh thần của bản tin 2 tuần qua, chúng tôi cho rằng việc giải ngân nên hướng tỷ trọng lớn tới các mã của HOSE.

Th trường m ca phiên giao dch din biến khá lình xình. Tuy nhiên dòng tin gia phiên bt ng đ vào mnh m, đc biết là nhóm ngành khoáng sn, bt đng sn và chng khoán giúp th trường nhanh chóng hi phc và đóng ca mc cao trong phiên. Sc tím và xanh tràn ngp 2 sàn. Khi lượng giao dch vn được duy trì mc khá cao vi tng giá tr cui phiên đt 2,300 t đng.

Trong khi các c phiếu thuc nhóm vn hóa ln như BVH, MSN gim nhe; VNM đng giá; và VIC tăng nh thì hu hết các nhóm c phiếu ca th trường tăng đim.Nhóm ngành khoáng sn giao dch rt sôi đng trong phiên hôm nay. Hu hết các mã này đu có dư mua trn ln ngay t đu phiên. Nhóm bt đng sn tiếp tc đà tăng đim so vi phiên trước. NTL, CIG, DIG, DXG, HQC, DIG, IJC, ITC, NTB, SAM, PVL, SCR đóng ca giá trn; các mã còn li hu hết đu tăng đim. Nhóm chng khoán giao dch ging co quanh giá tham chiếu t đu phiên nhưng dòng tin cui phiên giúp nhiu mã trong nhóm này tăng trn như VND, HCM, SSI; ch có KLS và BVS xanh nh. Nhóm ngân hàng có CTG, ACB, MBB, VCB, HBB, EIB tăng nh; duy ch có STB gim nh. Nhóm c phiếu penny, đc bit là nhóm c phiếu dòng du khí cũng tr li tăng trn.

Khi ngoi mua ròng 2.37 t đng trên HNX và 21.51 t trên HOSE. Các mã mua ròng nhiu nht có: MBB (11.8), VCB (10 t), VIC (6.8 t), DMC (6.7 t), SAM (4 t), HBC (3 t),VND (2 t), PVL (1.5 t), TND (1.5 t), SD6 (1 t). Các mã bán ròng nhiu nht có: DPM (22 t), BVH (4.3 t), GMD (3.4 t), PPC (3.3 t), SJS(3 t), PGS (5 t), PVE (1 t).

 

Nhn đnh th trường:

Dòng tin mnh m cui phiên giúp th trường tăng đim khá n tượng và to mt cây nến trng dài, th hin lượng cung các mc giá cao đu được khp hết. Ch s c 2 sàn chính thc vượt đnh; đ th trong ngày 2 ch s đu có mu hình đnh sau cao hơn đnh trước- đáy sau cao hơn đáy trước, cho thy dòng tin vào th trường khá t tin.

Hu hết các bluechips đu vượt qua mc kháng c, đc bit nhóm bt đng sn và chng khoán, các nhóm c phiếu này có tin l là đu tàu dn dt th trường, vì vy hai nhóm này s thay nhau gi nhit cho th trường trong các phiên ti. Dòng tin vào các mã bluechip cơ bn vn tăng chm trong thi gian qua cũng bt đu xut hin trong các phiên gn đây cho thy th trường đã có đ hp dn nht đnh vi nhng nhà đu tư dài hn, vì thế ri ro st gim mnh trong giai đon này đã gim bt.

Khuyến ngh đu tư: Hôm nay, th trường tăng đim tr li đi kèm thanh khon tt là tín hiu gia tăng trng thái c phiếu (đã được chúng tôi khuyến ngh t bn tin trước). Mc li sut ngày càng dày lên ca các nhóm c phiếu s khiến áp lc cht li ngày mt ln, th trường có th xut hin điu chnh v phía cui tun này, vì vy vic mua thêm t phiên th 3 phi cân nhc, chn lc mã hơn. Tiếp tc tinh thn ca bn tin 2 tun qua, chúng tôi cho rng vic gii ngân nên hướng t trng ln ti các mã ca HOSE.

 

 

Trân trọng,

Phòng Tư vấn đầu tư

Để đọc bản tin đầy đủ, Quý khách vui lòng tải file đính kèm bên dưới