Thị trường 11.11.2014: Thị trường phân hóa rất mạnh

05:41 PM - 11/11/2014 - VNDIRECT
Trong số các nhóm ngành, dầu khí xanh đều nhất. PVS, PVD, PVC, PGC, PXS vv.. đều giữ sắc xanh cuối phiên. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá cao sự ổn định của dòng này. Phần lớn vẫn giữ trạng thái đứng giá.

 

Điểm nhấn giao dịch

Tâm lý thị trường duy trì sự tích cực vừa phải. Diễn biến tâm lý của hôm nay là hào hứng đầu phiên, trùng giữa phiên và giữ xanh cuối phiên để tiếp tục kỳ vọng vào ngày mai.

Trong số cổ phiếu vốn hóa lớn, GAS là nhân tố đột biến tăng sau rất nhiều ngày đứng ở giá 105. HPG cũng tăng giá tốt & có thanh khoản tăng dần đều. Cổ phiếu vốn hóa trung bình & nhỏ tiếp tục có sức hút với dòng tiền nhưng đồng thời cũng phân hóa rất mạnh.

Trong số các nhóm ngành, dầu khí xanh đều nhất. PVS, PVD, PVC, PGC, PXS vv.. đều giữ sắc xanh cuối phiên. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá cao sự ổn định của dòng này. Phần lớn vẫn giữ trạng thái đứng giá.

 

Chiến lược đầu tư

Chọn cổ phiếu quan trọng hơn nhìn điểm số

Sắc xanh và đỏ cân bằng nên cảm nhận của nhà đầu tư là mất phương hướng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy số cổ phiếu giao dịch tích cực (nghĩa là lập mức cao mới) nhiều hơn số mã giao dịch kém tích cực. Điều này chứng tỏ chiều hướng của dòng tiền là vào thị trường (chứ không rút ra).

Giá trị giao dịch sàn Tp. HCM giữ ổn định trong khi sàn Hà Nội tăng nhẹ. Nhìn chung, mặt bằng thanh khoản này đủ cao để giữ niềm tin & tiền ở lại thị trường.

Chúng tôi đánh giá cao sự ổn định của thị trường & coi trạng thái này là cơ hội tốt để đầu tư. Chiến lược giao dịch là chọn cổ phiếu khỏe để mua khi thị trường điều chỉnh trong phiên 12/11.