Thị trường 11.01.2013: RUNG LẮC MẠNH TRONG PHIÊN, INDEX ĐÓNG CỬA VẪN XANH ĐIỂM

03:09 PM - 11/01/2013 - VNDIRECT
Khởi đầu phiên rất hưng phấn nhưng sau đó, áp lực bán mạnh xuất hiện làm đà tăng của thị trường khựng lại đẩy HNXIndex có những thời điểm giảm giá. Tuy nhiên, sau đó nhờ lực cầu tốt vào buổi chiều đã giúp hai sàn kịp đóng cửa với sắc xanh khi các mã dẫn dắt như ITA, PVF, HAG, HSG, PVX, … tăng điểm tốt

Đim nhn:

  • Index tăng khá mnh trong phiên ATO vi nhiu bluechips tăng trn. Sau đó, đà tăng ca hu hết mã dn dt gim nhanh khiến HNXIndex ch xanh nh khi đóng ca.
  • Khi ngoi tiếp tc mua mnh mt s bluechips, đi din có: 0.7 triu MBB, 0.7 triu HAG, và 0.6 triu đv HPG. Tc đ khp lnh trong phiên nhanh chóng khiến thanh khon hai sàn ln lượt đt 75 triu đv ti HOSE và 88 triu đv ti HNX, tương đương vi trên 1,900 t đng tng giá tr trên c hai sàn.

 

Các mã đáng chú ý:

  • GAS gi giá trn đến cui phiên, thanh khon trên 1 triu đv, cui phiên lượng dư mua trn trên 200 nghìn đv.
  • SHB đóng ca ti giá tham chiếu và dn đu th trường v thanh khon vi 19.8 triu đv được chuyn nhượng trong phiên.
  • Nhóm BĐS vi mt s mã dn dt vn gi đà tăng trn: ITA, KBC, IJC trong khi PDR, KDH, QCG đóng ca ti giá sàn.

 

 Nhn đnh:

  • Th trường rung lc mnh trong phiên vi lc cung ln, tuy nhiên cu vn hp th hết cung và kéo c hai sàn cùng tăng nh.
  • Như đã lưu ý trong phiên trước, đng lc tăng đim ch yếu đến t nhóm bluechips và đc bit là dòng tin ca khi ngoi. Ngoài ra, th trường hin ti đang phn ng khá nhy cm vi các lung thông tin.
  • Ri ro có th đến nếu th trường thiếu đi lc đ ca khi ngoi đi kèm vi s xut hin nhng thông tin xu, đc biêt nguy cơ đi vi nhóm c phiếu đu cơ s rt ln.

Khuyến ngh:

  • Vic nm gi c phiếu phù hp vi nhà đu tư ưa ri ro vi kỳ vng ln hơn t th trường.
  • Tuy nhiên cn gim t l margin đ tránh nhng ri ro bt ng có th đến.