Thị trường 09.10.2012: Hai sàn vẫn tăng nhẹ bất chấp áp lực bán trong phiên khá mạnh

10:01 AM - 09/10/2012 - VNDIRECT

VNIndex tăng 0.06% và HNXIndex tăng 0.4%. Thanh khoản tăng đáng kể so với các phiên trước với khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 38.8 triệu và 32.5 triệu trên HNX. Tổng giá trị giao dịch của cả hai sàn đạt 833 tỷ đồng.
Các nhà đầu cần chuẩn bị tinh thần cho nhịp sóng hồi sắp tới, việc giải ngân chỉ chỉ dành cho những nhà đầu tư có mức độ chịu rủi ro cao và lượng tài sản lớn và tỷ lệ cổ phiếu chỉ dừng lại ở mức độ thấp.

Th trường tiếp tc tăng đim tuy nhiên mc tăng rt khiêm tn, cuối phiên VNIndex tăng 0.06% và HNXIndex tăng 0.4%. Thanh khon tăng đáng k so vi các phiên trước vi khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 38.8 triệu và 32.5 triệu trên HNX. Tổng giá trị giao dịch của cả hai sàn đạt 833 tỷ đồng với nhiều cổ phiếu một số cổ phiếu có thanh khoản tăng mnh như PVX, SCR, VND, SAM, KLS,…

Hầu hết cổ phiếu dầu khí có phiên giao dịch tích cực khi PVX, PVF, PVA, PVL và PFL đóng cửa giá trần. Ngoài ra, PVX và PVF đều có khối lượng giao dịch tăng đột biến; khi PVX đạt 5.5 triêu đơn vị, đứng đầu thị trường về thanh khoản và PVF có 1.6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngoài nhóm dầu khí, dòng tiền cũng đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán vi các đại diện như VND, SSI, KLS, SHS, thanh khoản các mã trên đều đạt hơn 1.5 triệu đơn vị. Riêng, KLS đóng cửa giảm 1 bước giá trong khi VND, SSI, SHS đều tăng nhẹ.

Trong nhóm ngân hàng, ACB được nhà đầu tư mua mạnh, với hơn 2.4 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, đóng cửa tại giá 16.0. VCB, CTG, MBB có phiên giảm điểm; STB, EIB cuối phiên đứng tại giá tham chiếu. Ngoài một số mã nổi bật như FLC, GMD, MPC, KDC tăng trần, đa phần các cổ phiếu bluechip có phiên đi ngang hoc giảm nhẹ. VIC, MBB có giao dịch thỏa thuận với khối lượng đều đạt 1.1 triệu đơn v.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 42.96 tỷ đồng trên HOSE và 9.83 tỷ đồng trên HNX. Nhóm mua ròng chủ yếu: DSN (33 tỷ), GAS (6.3 tỷ), STB (6.2 tỷ), VND (4.8 tỷ)… Nhóm bán ròng chủ yếu là GMD (5.9 tỷ), PGD (3.7 tỷ), VIC (2.5 tỷ)…

Nhn đnh th trường

N lc tăng đim ca mt s mã bluechips đã giúp c hai sàn gi được sc xanh nh vào cui phiên. Trong phiên áp lc bán đi vi hu hết các mã đu rt ln khiến thanh khon tăng khá so vi mc trung bình ca các phiên trước.

Trên đ th ca HNX, sau 4 cây nến xanh liên tiếp và đi din vi chn chéo và đường Middle ca di Bollinger, chính vì vy trong phiên hôm nay, áp lc bán mnh đc bit các mã bluechips và nhóm dn dt khiến khi lượng giao dch tăng lên đáng k. Trong các phiên ti, HNXIndex có th s tiếp tc phi đi din áp lc ln xung quanh vùng giá này. Chúng tôi cho rng th trường có th s phi gim thêm mt nhp ngn na trước khi hi t nhng tín hiu tích cc cho nhp sóng hi xut hin.

Khuyến ngh đu tư: Các nhà đu cn chun b tinh thn cho nhp sóng hi sp ti, vic gii ngân ch ch dành cho nhng nhà đu tư có mc đ chu ri ro cao và lượng tài sn ln và t l c phiếu ch dng li mc đ thp.

 

Trân trng,

 

Phòng Tư vn đu tư

Đ đc bn tin đy đ, Quý khách vui lòng ti file đính kèm bên dưới