Thị trường 08.02.2013: INDEX TIẾP TỤC DIỄN BIẾN TÍCH CỰC TRONG PHIÊN CUỐI NĂM

03:23 PM - 08/02/2013 - VNDIRECT

Hai sàn tiếp tục diễn biến tích cực với hơn 370 mã tăng điểm trên cả hai sàn, đặc biệt tại HNX với nhiều cổ phiếu dẫn dắt tăng điểm mạnh cuối phiên: VCG, VND, KLS, SHB khiến HNXIndex đóng cửa tại mốc cao nhất phiên.
Lực cầu trên hai sàn vẫn khá tốt với khối lượng tại HOSE đạt 60.7 triệu đv và đạt 95 triệu đv tại HNX, tương đương với 1,550 tỷ đồng. Khối thỏa thuận có 28.4 triệu đơn vị NVB, 1.0 triệu đơn vị SHB, và 0.5 triệu đơn vị KBC.

Điểm nhấn

Hai sàn tiếp tục diễn biến tích cực với hơn 370 mã tăng điểm trên cả hai sàn, đặc biệt tại HNX với nhiều cổ phiếu dẫn dắt tăng điểm mạnh cuối phiên: VCG, VND, KLS, SHB khiến HNXIndex đóng cửa tại mốc cao nhất phiên.

Lực cầu trên hai sàn vẫn khá tốt với khối lượng tại HOSE đạt 60.7 triệu đv và đạt 95 triệu đv tại HNX, tương đương với 1,550 tỷ đồng. Khối thỏa thuận có 28.4 triệu đơn vị NVB, 1.0 triệu đơn vị SHB, và 0.5 triệu đơn vị KBC.

Các mã đáng chú ý

SHB dẫn đầu hai sàn về thanh khoản với hơn 15 triệu đv được. Hầu hết cổ phiếu nhóm ngân hàng và chứng khoán đóng cửa với giá xanh, riêng SSI, BVS, VCB đóng cửa tại giá tham chiếu.

SCR giảm nhẹ và bị bán hơn 5 triệu trong phiên. ITC đóng cửa tại giá trần và thanh khoản đạt 1.5 triệu đv. Các mã BĐS khác tăng tốt trong phiên có: KDH, NTL, DIG,... Trong khi, HAG, OGC đóng cửa giảm nhẹ.

PVL, PXL, PXS, PVT đóng cửa tại giá trần và cuối phiên lực cầu giá trần vẫn lớn.