Thị trường 06.07.2011: Thị trường lưỡng lự trước cơ hội hình thành W trung hạn

01:53 PM - 06/07/2011 - VNDIRECT

Thị trường mở cửa tăng điểm trên cả hai sàn nhưng lực cầu thể hiện yếu, giao dịch diễn ra nhỏ giọt cuối phiên giảm điểm với thanh khoản đạt gần 800 tỷ.
Khối ngoại có lực mua bán ròng thấp trên cả hai sàn.
Phiên giao dịch ngày mai thị trường không giảm sâu thì vẫn còn nguyên cơ hội tạo một W nhỏ tương tự như hồi đầu tháng 6 và tiếp theo là phiên ngày thứ 6 xanh điểm với lực cầu tốt sẽ hỗ trợ hơn cho kịch bản này.

Th trường mca tăng đim trên c hai sàn nhưng lc cu th hin yếu, giao dch din ra nh git. Vì thế index nhanh chóng gim đim vi lc cung mnh hơn khiến c hai sàn có hơn 350 mã gim đim. HNX đóng ca vi dư mua ch đt 14 triu đơn v, trong khi dư bán 22 triu đơn v. Giá tr giao dch toàn phiên đt gn 800 t, trong đó giao dch tha thun ca HOSE đóng góp 280 t vi STB giao dch trên 4 triu c phiếu giá sàn và VNM giao dch trên 1 triu c phiếu giá trn. Sàn HOSE trong toàn phiên không sôi đng bng HNX, các c phiếu tăng đim mnh ngày hôm qua đu gim đim. PVD sau 2 phiên hi phc cũng giao dch mc giá đ. Trong s bluechip có FPT dù b khi ngoi bán ròng hơn 3 t nhưng vn tăng đim trong c phiên. Bên HNX, BVS tăng trn đu phiên và bt chp th trường gim đim vn đóng ca giá xanh, thanh khon gp 4 ln phiên trước.

Khi ngoi mua ròng hơn 5 t trên HNX, tp trung vào PVX và PVI. Ti HOSE lượng bán ròng 14 t đng, HAG, VCB, DPR được mua vào trong khi FPT, SBT, KBC, SSI b bán ra.

Nhn đnh th trường

Thi th trường v chm di Bollinger band dưới và xut hin nhp ny li k t phiên 4/7, tuy nhiên dòng tin vào th trường vn còn khá dè dt th hin qua vic lượng cu đt giá trn phiên hôm qua không còn xut hin trong phiên hôm nay. HNXINDEX đang đng trng thái lưỡng l trước cơ hi hình thành mt W trung hn và nguy cơ quay li trng thái lình xình gim đim đã kéo dài trong na năm qua. Vì vy, din biến trong các phiên còn li ca tun này s mang tính cht quyết đnh, th hin mt xu hướng rõ ràng hơn.

Vi kch bn tích cc, nếu phiên giao dch ngày mai th trường không gim sâu thì vn còn nguyên cơ hi to mt W nh tương t như hi đu tháng 6 và tiếp theo là phiên ngày th 6 xanh đim vi lc cu tt s h tr hơn cho kch bn này. Chúng tôi lưu ý điu kin cho kch bn này vn là lc cu phi được ci thin dn qua các phiên, nếu không th trường s quay li trng thái tiêu cc.

Khuyến ngh đu tư: Nhà đu tư nếu đt cược cho kh năng hình thành W trung hn có th cân nhc gii ngân mt phn danh mc nếu lc cu th trường th hin tt. An toàn hơn, có th đi đến lúc đường giá HNXINDEX hoàn tt mt W nh tương t như  thi đim đu tháng 6.

 

Trân trọng,

Phòng Tư vấn đầu tư

 

Để đọc bản tin đầy đủ, Quý khách vui lòng tải file đính kèm bên dưới.