Thị trường 04.12.2014: Cổ phiếu ngân hàng tăng giá đồng loạt

05:13 PM - 04/12/2014 - VNDIRECT
Tâm lý của giới đầu tư nhìn chung vẫn lạc quan mặc dù thị trường có tín hiệu suy yếu ở cuối phiên. Nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch yếu trở lại khiến tâm lý chốt lời mạnh lên và sắc đỏ thị trường chiếm ưu thế so với sắc xanh.

Điểm nhấn giao dịch

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá đồng loạt khi nhiều quan điểm cùng cho rằng Thông tư 36 khiến các ngân hàng buộc phải thoái vốn khỏi các tổ chức tín dụng khác và một số khoản đầu tư có thể sẽ ghi nhận lãi lớn. Ví dụ trường hợp EIB, nếu ngân hàng này thoái 10% vốn góp vào STB (giá trị thị trường của khoản đầu tư là 2,036 tỷ đồng và giá vốn của EIB là 1,652 tỷ đồng), mức lãi chưa kể cổ tức tiền mặt nhận trước đó là khoảng 23%. Đây là động lực khiến giá cổ phiếu EIB tăng mạnh 3 phiên gần đây. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, phản ứng tăng giá của nhóm ngân hàng là tương đối yếu và câu chuyện thoái vốn không đủ sức hấp dẫn để tạo sóng ngân hàng.

Tâm lý của giới đầu tư nhìn chung vẫn lạc quan mặc dù thị trường có tín hiệu suy yếu ở cuối phiên. Nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch yếu trở lại khiến tâm lý chốt lời mạnh lên và sắc đỏ thị trường chiếm ưu thế so với sắc xanh.

Hôm nay chúng tôi vẫn nhận thấy nhiều cổ phiếu của dòng chứng khoán, bất động sản, xây dựng khỏe hơn thị trường.  Một tín hiệu có lợi cho người cầm cổ phiếu là nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 116 tỷ trên cả hai sàn, cầu ngoại tập trung ở những cổ phiếu vốn hóa trung bình như ITA, KBC, SHB, SHS.

Chiến lược đầu tư

 Kỳ vọng bước điều chỉnh trước mắt sẽ không mạnh

VNINDEX có dấu hiệu giảm tốc ở những phút cuối phiên. Giá trị giao dịch hai sàn suy giảm nhẹ và sắc đỏ nhiều hơn sắc xanh. Các tín hiệu này cho thấy người bán sẽ tăng lên trong phiên cuối tuần và thị trường có thể điều chỉnh.

Quan sát những cổ phiếu giảm giá, chúng tôi nhận thấy mức độ bi quan không nhiều.  Trong khi đó, số lượng cổ phiếu tăng giá tích cực vẫn ổn định ở mức cao. Đây là cơ sở kỳ vọng bước điều chỉnh trước mắt sẽ không mạnh.

Thanh khoản ổn định và thị trường phân hóa là cơ sở để chúng tôi tăng tỷ lệ cổ phiếu lên nhiều hơn tiền mặt. Chiến lược giao dịch cho phiên điều điều chỉnh là tìm cơ hội mua đối với những cổ phiếu khỏe hơn thị trường, ví dụ các cổ phiếu dẫn dắt của dòng bất động sản, xây dựng và chứng khoán