Nhìn lại TTCK năm 2009 và Dự báo ngành triển vọng năm 2010

09:24 AM - 28/12/2009 - VNDIRECT

Nhìn lại TTCK năm 2009 và Dự báo ngành triển vọng năm 2010

Ngày 05.12.2009, VNDIRECT tổ chức Hội thảo với sự tham gia của diễn giả Lê Xuân Nghĩa với chủ đề “Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 và dự báo ngành triển vọng năm 2010 ”.