Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Hà Nội tăng đột biến

12:00 AM - 13/03/2008 - VNDIRECT

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán 2 sàn đều tăng điểm nhẹ với khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục giảm. VN-Index đóng cửa ở mức 647,6 điểm (↑0,57%) với khối lượng giao dịch 9.896.420 đơn vị (tương ứng 610,76 tỷ đồng). HASTC-Index tăng 0,93% lên 227,51 điểm

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán 2 sàn đều tăng điểm nhẹ với khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục giảm.

VN-Index đóng cửa ở mức 647,6 điểm (↑0,57%) với khối lượng giao dịch 9.896.420 đơn vị (tương ứng 610,76 tỷ đồng). HASTC-Index tăng 0,93% lên 227,51 điểm với khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh so với phiên hôm qua, đạt 3.462.000 đơn vị (giảm 37,6%) và 202 tỷ đồng (giảm 37,1%).

Trên sàn TP.HCM, tổng số lệnh đặt mua là 13.298 lệnh với khối lượng 17.035.060 đơn vị (giảm 28,36% so với phiên trước). Tổng số lệnh đặt bán là 12.256 lệnh với khối lượng 19.005.620 đơn vị (giảm 6,59%). Cổ phiếu SSI (Mã CK: SSI) có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất với 1.650.160 đơn vị được khớp lệnh.

Hôm nay trên sàn TP.HCM có 83 chứng khoán tăng giá, 43 chứng khoán giảm giá và 27 chứng khoán đứng giá. Trên sàn Hà Nội có 71 cổ phiếu tăng giá, 35 cổ phiếu giảm giá và 24 cổ phiếu đứng giá.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 1.282.630 đơn vị (tương ứng 105,83 tỷ đồng) và bán ra 450.730 đơn vị (tương ứng 36,65 tỷ đồng). Cổ phiếu SSI (Mã CK: SSI) được nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng và giá trị lớn nhất, đạt 337.040 đơn vị và 27,835 tỷ đồng. Cổ phiếu VINAMILK (Mã CK: VNM) được bán ra với khối lượng và giá trị lớn nhất, đạt 79.540 đơn vị và 9,68 tỷ đồng.

Trên HASTC, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài tăng đột biến. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 2.660.200 đơn vị (tương ứng 176,73 tỷ đồng) và bán ra 1.322.000 đơn vị (tương ứng 67,18 tỷ đồng). Cổ phiếu PVI (Mã CK: PVI) được mua vào và bán ra với giá trị lớn nhất, đat 39,72 tỷ đồng và 12,673 tỷ đồng.

Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2007 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, BCC (Mã CK: BCC), Công ty cổ phần Vitaly (Mã CK: VTA) và Công ty cổ phần Xây dựng số 3, VINACONEX 3 (Mã CK: VC3). Cổ tức của BCC, Vitaly và Vinaconex 3 lần lượt là 700 đồng/cổ phần, 1.200 đồng/cổ phần, 1.700 đồng/cổ phần. Vitaly đã trả cổ tức năm 2006 là 500 đồng/cổ phần.

Phiên 13/3, cổ phiếu BCC và Vinaconex 3 lần lượt đóng cửa ở giá 21.000 đồng (tăng 2,96%), 43.000 đồng (tăng 2,47%). Khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu BCC giảm 19,68% so với phiên 12/3 và giảm 51,61% so với trung bình tuần trước (đạt 24.900 đơn vị). Cổ phiếu Vinaconex 3 có khối lượng khớp lệnh là 3.300 đơn vị, giảm 89,56% so với phiên 12/3 và giảm 74,3% so với trung bình tuần trước. Cổ phiếu Vitaly đóng cửa ở giá trần 18.600 đồng, khối lượng khớp lệnh giảm 64,88% so với phiên 12/3 và tăng 76,87% so với trung bình tuần trước (đạt 18.780 đơn vị).

Hôm nay cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, INLACO-HP (Mã CK: ILC), Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, CDBECO (Mã CK: SCD) và Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, TST (Mã CK: TST). Cổ tức của INLACO-HP và CDBECO đều là 700 đồng/cổ phần, TST là 1.000 đồng/cổ phần. INLACO-HP và CDBECO đã trả cổ tức đợt 1 năm 2007 lần lượt là 1.500 đồng/cổ phần, 500 đồng/cổ phần.

Đồng thời, INLACO-HP thông báo cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu INLACO-HP được quyền mua 2 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản INLACO với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phiên 13/3, cổ phiếu INLACO-HP đóng cửa ở giá 71.500 đồng (tăng 0,99%), khối lượng khớp lệnh giảm 72,01% so với phiên 12/3 và giàm 65,76% so với trung bình tuần trước (đạt 12.400 đơn vị). Giá cổ phiếu CDBECO giảm 100 đồng (¯0,44%) xuống 22.700 đồng, khối lượng khớp lệnh đạt 19.150 đơn vị, giảm 226% so với phiên 12/3. Cổ phiếu TST đứng giá 48.000 đồng, khối lượng khớp lệnh giảm 36,23% so với phiên 12/3 và giảm 24,38% so với trung bình tuần trước (đạt 29.400 đơn vị).

Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (Mã CK: HAI) sáng náy đóng cửa ở giá 43.800 đồng (tăng 3,04%), khối lượng khớp lệnh gấp 3,3 lần hôm qua và gấp 2,04 lần trung bình tuần trước (đạt 40.200 đơn vị). Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 3 năm 2007 (500 đồng/cổ phần) và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của H.A.I. Công ty đã trả cổ tức đợt 1 năm 2007 là 1.000 đồng/cổ phần, đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:1.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre, Aquatex Bentre (Mã CK: ABT) thông báo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2008. Doanh thu thuần đạt 57,52 tỷ đồng, tăng 29,82% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 11,50% so với kế hoạch cả năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,93 tỷ đồng, tăng 124,49% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 17,61% so với kế hoạch cả năm 2008. Giá cổ phiếu Aquatex Bentre hôm nay đóng cửa ở mức 59.500 đồng (↑0,85%), khối lượng khớp lệnh đạt 4.840 đơn vị, giảm 47,56 % so với hôm qua.

Ngày 19/3, 21/3 và 24/3, Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia, LUGIACO (Mã CK: LGC), Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên (Mã CK: HTV), Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (Mã CK: VC7) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. LUGIACO và Vận tải Hà Tiên trả cổ tức đợt 2 năm 2007 lần lượt là 800 đồng/cổ phần, 600 đồng/cổ phần. Xây dựng số 7 trả cổ tức năm 2007 là 1.070 đồng/cổ phần. LUGIACO và Vận tải Hà Tiên đã trả cổ tức đợt 1 năm 2007 là 700 đồng/cổ phần, 600 đồng/cổ phần.

Giá cổ phiếu LUGIACO hôm nay tăng phiên thứ 6 liên tiếp, tăng 1.600 đồng (tương ứng 3,33%) lên 49.700 đồng, khối lượng khớp lệnh giảm 57,27% so với hôm qua và giảm 34,42% so với trung bình tuần trước (đạt 16.800 đơn vị). Giá cổ phiếu Vận tải Hà Tiên tăng 800 đồng (2,84%) lên 29.000 đồng, khối lượng khớp lệnh giảm 59,81% so với hôm qua và giảm 26,08% so với trung bình tuần trước (đạt 12.680 đơn vị). Cổ phiếu Xây dựng số 7 đóng cửa ở giá 29.500 đồng (tăng 1,72%), khối lượng khớp lệnh đạt 8.900 đơn vị, giảm 20,54% so với hôm qua và giảm 53,6% so với trung bình tuần trước.

Sở GDCK TP.HCM đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu 500 triệu cổ phiếu, tương đương 5.000 tỷ đồng theo mệnh giá của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, PVFC. Doanh thu của PVFC trong năm 2007 đạt gần 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 636 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2007-2010, PVFC đưa ra kế hoạch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 15-17%, tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ đạt 7-9%, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1 tỷ USD vào năm 2010. Hiện PVFC có một cổ đông chiến lược nước ngoài là Morgan Stanley với tỷ lệ nắm giữ 10% tổng số cổ phần. Giá bán PVFC áp dụng cho Morgan Stanley là 69.974 đồng/cổ phần, cũng là giá trúng thầu bình quân tại đợt đấu giá cổ phần PVFC diễn ra vào tháng 10/2007.

Hôm qua giá dầu trên thế giới tiếp tục đạt mức kỷ lục mới trong lịch sử (110,2 USD/thùng). Điều này đã phần nào khiến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/3 giảm điểm. Đóng cửa thị trường, chỉ số DOWJONES, NASDAQ, S&P500 lần lượt giảm 46,57 điểm (¯0,38%), 11,89 điểm (¯0,53%), 11,88 điểm (¯0,9%).

Đóng cửa thị trường hôm nay, một số thị trường châu Á đều đồng loạt giảm điểm. Chỉ số NIKKEI225 giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 3/2008, giảm 427,69 điểm (¯3,33%). Chỉ số KOSPI giảm mạnh nhất kể từ 11/2/2008, giảm 43,21 điểm (¯2,6%). Chỉ số HANGSENG giảm mạnh nhất kể từ 6/2/2008, giảm 1.121,12 điểm (¯4,79%). Chỉ số SHANGHAI giảm 98,86 điểm (¯2,43%). Chỉ số THAILANDSET đang ở mức 817,7 điểm, giảm 9,3 điểm (¯1,12%).

Giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 987,6 USD/ounce, tăng 14,5 USD/oucne so với đầu tuần.