Cập nhật thị trường 09/02/2007

12:00 AM - 09/02/2007 - VNExpress

Kết thúc phiên sáng nay sàn TP HCM có 16 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 23 mã đứng giá. VN-Index giảm 21,96 điểm, đóng cửa đạt 1030,90 điểm. Nhóm cổ phiếu giảm giá sàn có SJS, DCT, FPT và ITA. Hai chứng chỉ quỹ là VF1 và PRUBF1 lần lượt giảm 200 và 400 đồng. Phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua vào 62 chứng khoán các loại, tổng khối lượng 1,6 triệu đơn vị, giá trị 243 tỷ đồng.Các chứng khoán được mua nhiều nhất là PPC, PVD, VSH và SAM.

70 mã chứng khoán giảm giá

Kết thúc phiên sáng nay sàn TP HCM có 16 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 23 mã đứng giá. VN-Index giảm 21,96 điểm, đóng cửa đạt 1030,90 điểm.

Nhóm cổ phiếu giảm giá sàn có SJS, DCT, FPT và ITA. Hai chứng chỉ quỹ là VF1 và PRUBF1 lần lượt giảm 200 và 400 đồng.

Phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua vào 62 chứng khoán các loại, tổng khối lượng 1,6 triệu đơn vị, giá trị 243 tỷ đồng. Các chứng khoán được mua nhiều nhất là PPC, PVD, VSH và SAM. Họ bán ra 40 mã, khối lượng 2,14 triệu đơn vị, tổng giá trị 361 tỷ đồng, các chứng khoán bán ra nhiều là PPC, SAM, VSH và GMD.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 10 triệu chứng khoán, tổng giá trị đạt 1.043 tỷ đồng. Trong đó cổ phiếu giao dịch 8 triệu đơn vị, giá trị 922 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ giao dịch hơn 1 triệu đơn vị giá trị 25 tỷ đồng, 5 loại trái phiếu giao dịch, khối lượng là 798.509 đơn vị với giá trị 96 tỷ đồng.

Lệnh mua bán trong phiên này đều giảm. Tổng số lệnh đặt mua là 7.980, khối lượng 12,5 triệu, so với ngày giao dịch trước giảm 2,9%. Lệnh đặt bán là 7.160 lệnh, khối lượng 16,7 triệu đơn vị, so với phiên trước giảm 9,9%.

Tại Hà Nội, chỉ số Hastc-Index tăng 0,27 điểm, so với phiên trước đạt 340,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 2,8 triệu đơn vị (giảm 7,8%) với tổng giá trị 252 tỷ đồng (giảm 9,3%). So với phiên trước có 38 cổ phiếu tăng giá; 37 cổ phiếu giảm giá và 11 cổ phiếu đứng giá. Nhà đầu tư nước ngoài mua 20 cổ phiếu các loại với tổng khối lượng 519.800 đơn vị, bán ra 6 cổ phiếu khối lượng là 305.100 đơn vị.