Bình luận sau GD: 03.01.2013

03:11 PM - 03/01/2012 - VNDIRECT

Hai sàn diễn biến khá tích cực đầu phiên với nhiều mã tăng trần, tốc độ khớp lệnh các nã tăng mạnh. Sau đó, trước áp lực chốt lời, Index đảo chiều giảm điểm, cuối phiên VNIndex lấy lại sắc xanh nhờ lực đỡ của bluechips: DPM, VCB, BVH, PVF,…trong khi HNXIndex vẫn nằm trong vùng thấp nhất ngày. Thanh khoản tăng mạnh với gân 100 triệu đơn vị chuyển nhượng tại HOSE và 131.3 triệu đơn vị tại HNX, tương đương 1,952 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối giao dịch thỏa thuận có: 1.9 triệu đv GMD, 1.7 triệu đv SHB,…

Điểm nhấn

Hai sàn diễn biến khá tích cực đầu phiên với nhiều mã tăng trần, tốc độ khớp lệnh các nã tăng mạnh. Sau đó, trước áp lực chốt lời, Index đảo chiều giảm điểm, cuối phiên VNIndex lấy lại sắc xanh nhờ lực đỡ của bluechips: DPM, VCB, BVH, PVF,…trong khi HNXIndex vẫn nằm trong vùng thấp nhất ngày. Thanh khoản tăng mạnh với gân 100 triệu đơn vị chuyển nhượng tại HOSE và 131.3 triệu đơn vị tại HNX, tương đương 1,952 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối giao dịch thỏa thuận có: 1.9 triệu đv GMD, 1.7 triệu đv SHB,…

Các mã đáng chú ý

·         SHB dẫn đầu thị trường về thanh khoản với hơn 28 triệu đv được chuyển nhượng. Ngoại trừ VCB, STB xanh điểm trong khi hâu hết cổ phiếu ngân hàng khác đóng cửa với giá đỏ. Nhóm ngoại mua ròng trên 500 nghìn đv CTG.

·         KBC giao dịch tích cực nhất nhóm bất động sản khi đóng cửa vẫn giữ được giá trần với thanh khoản đạt hơn 6 triệu đv.

·         Nhóm chứng khoán dao động quanh tham chiếu với hầu hết các mã chủ chốt: SSI, KLS, VND đóng cửa trong sắc đỏ, đặc biệt HCM, BVS đóng cửa giá sàn.