Bản tin thị trường 28/12/2006

12:00 AM - 03/01/2007 - 
Thị trường có 1 phiên giao dịch với các cổ phiếu tăng nhẹ nhàng. Các nhà đầu tư cá nhân trong nước đang chứng minh sức mạnh của mình mà không cần có sự xuất hiện của Tây.

Đây mới là nội dung đầy đủ của bản tin thị trường update

Thị trường có 1 phiên giao dịch với các cổ phiếu tăng nhẹ nhàng. Các nhà đầu tư cá nhân trong nước đang chứng minh sức mạnh của mình mà không cần có sự xuất hiện của Tây.