LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
CMG Dự kiến giao dịch bổ sung      23/08/2024  Số lượng 25,000,000 cp 
TVS Dự kiến giao dịch bổ sung      31/08/2022  Số lượng 510,000 cp 
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      29/08/2022  Số lượng 4,324,000 cp 
PGI Dự kiến giao dịch bổ sung      21/08/2022  Số lượng 17,743,555 cp 
GIL Dự kiến giao dịch bổ sung      05/08/2022  Số lượng 306,553 cp 
VFG Dự kiến giao dịch bổ sung      05/08/2022  Số lượng 190,163 cp 
LDG Dự kiến giao dịch bổ sung      23/05/2022  Số lượng 1,961,000 cp 
HCM Dự kiến giao dịch bổ sung      06/05/2022  Số lượng 1,943,100 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      01/04/2022  Số lượng 3,067,200 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      01/04/2022  Số lượng 306,697 cp 
GDT Dự kiến giao dịch bổ sung      06/01/2022  Số lượng 371,396 cp 
S96 Thay đổi thời gian trả cổ tức  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2010 từ ngày 31/12/2018 sang ngày 31/12/2021 
S96 Cổ tức bằng tiền  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2021  Trả cổ tức năm 2010 (2000 đ/cp) 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/12/2021  Số lượng 2,305,662 cp 
SSI Dự kiến giao dịch bổ sung      27/12/2021  Số lượng 5,000,000 cp 
SDA Thay đổi thời gian trả cổ tức  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2011 từ ngày 14/12/2018 sang ngày 14/12/2021 
SDA Thay đổi thời gian trả cổ tức  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013 từ ngày 14/12/2018 sang ngày 14/12/2021 
SDA Cổ tức bằng tiền  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Trả cổ tức năm 2011 (800 đ/cp) 
SDA Cổ tức bằng tiền  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Trả cổ tức năm 2013 (500 đ/cp) 
PNJ Dự kiến giao dịch bổ sung      06/12/2021  Số lượng 1,945,464 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •