LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
PGI Dự kiến giao dịch bổ sung      21/08/2022  Số lượng 17743555 cp 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2021  Số lượng 1297596 cp 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2021  Số lượng 1730086 cp 
BIC Dự kiến giao dịch bổ sung      06/11/2020  Số lượng 41.046.913 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      26/09/2020  Số lượng 160.000.000 cp 
CTI Dự kiến giao dịch bổ sung      11/07/2020  Số lượng 400000 cp 
PTI Cổ phiếu được phép chuyển nhượng      14/05/2020  Được phép chuyển nhượng 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 
CIG Dự kiến giao dịch bổ sung      24/04/2020  Số lượng 18100000 cp 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2020  Số lượng 1297532 cp 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2020  Số lượng 1730085 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      06/04/2020  Số lượng 2296370 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      06/04/2020  Số lượng 344407 cp 
IMP Dự kiến giao dịch bổ sung      15/03/2020  Số lượng 578800 cp 
HCM Dự kiến giao dịch bổ sung      07/02/2020  Số lượng 750000 cp 
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      21/10/2019  Số lượng 1.742.000 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      21/10/2019  Số lượng 17127409 cp 
VHC Dự kiến giao dịch bổ sung      28/07/2019  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
VNM Dự kiến giao dịch bổ sung      15/07/2019  Số lượng 1.777.546CP 
CTI Dự kiến giao dịch bổ sung      11/07/2019  Số lượng 400000 cp 
C32 Dự kiến giao dịch bổ sung      01/07/2019  Số lượng 224000 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •