LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
BIC Dự kiến giao dịch bổ sung      06/11/2020  Số lượng 41.046.913 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      26/09/2020  Số lượng 160.000.000 cp 
PTI Cổ phiếu được phép chuyển nhượng      14/05/2020  Được phép chuyển nhượng 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      21/10/2019  Số lượng 1.742.000 cp 
VHC Dự kiến giao dịch bổ sung      28/07/2019  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
VNM Dự kiến giao dịch bổ sung      15/07/2019  Số lượng 1.777.546CP 
NSC Dự kiến giao dịch bổ sung      12/06/2019  Số lượng: 250.243 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      05/04/2019  Số lượng 297.972cp 
CII Dự kiến giao dịch bổ sung      02/11/2018  Số lượng 993600 cp 
ITD Dự kiến giao dịch bổ sung      01/11/2018  Số lượng 675270 cp 
CII Dự kiến giao dịch bổ sung      28/09/2018  Số lượng 6.400 cp 
CTD Dự kiến giao dịch bổ sung      29/08/2018  Số lượng 2.339.540CP 
CTD Dự kiến giao dịch bổ sung      08/08/2018  Số lượng 1.053.000 cp 
DXG Dự kiến giao dịch bổ sung      31/07/2018  Số lượng 1000000 cp 
VHC Dự kiến giao dịch bổ sung      28/07/2018  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
VNM Dự kiến giao dịch bổ sung      16/07/2018  Số lượng 1.777.546CP 
BHS Dự kiến giao dịch bổ sung      18/06/2018  Số lượng 3083600CP 
SBT Dự kiến giao dịch bổ sung      18/06/2018  Số lượng 4559337CP 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      23/04/2018  Số lượng 296.525cp 
HPG Dự kiến giao dịch bổ sung      26/02/2018  Số lượng 1.497.573CP 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •