LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
BIC Dự kiến giao dịch bổ sung      06/11/2020  Số lượng 41.046.913 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      26/09/2020  Số lượng 160.000.000 cp 
PTI Cổ phiếu được phép chuyển nhượng      14/05/2020  Được phép chuyển nhượng 30.000.000 cp niêm yết bổ sung 
CIG Dự kiến giao dịch bổ sung      24/04/2020  Số lượng 18100000 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      06/04/2020  Số lượng 2296370 cp 
IMP Dự kiến giao dịch bổ sung      15/03/2020  Số lượng 578800 cp 
HCM Dự kiến giao dịch bổ sung      07/02/2020  Số lượng 750000 cp 
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      21/10/2019  Số lượng 1.742.000 cp 
VHC Dự kiến giao dịch bổ sung      28/07/2019  Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 
VNM Dự kiến giao dịch bổ sung      15/07/2019  Số lượng 1.777.546CP 
NSC Dự kiến giao dịch bổ sung      12/06/2019  Số lượng: 250.243 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      05/04/2019  Số lượng 297.972cp 
IMP Dự kiến giao dịch bổ sung      15/03/2019  Số lượng 434100 cp 
HCM Dự kiến giao dịch bổ sung      11/02/2019  Số lượng 750000 cp 
LGL Dự kiến giao dịch bổ sung      25/01/2019  Số lượng 600000 cp 
TVS Dự kiến giao dịch bổ sung      02/01/2019  Số lượng 428700 cp 
S96 Thay đổi thời gian trả cổ tức  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2018  Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức từ 30/12/2016 sang 31/12/2018 
S96 Cổ tức bằng tiền  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2018  Trả cổ tức 2010, 2.000 đ/cp (Thay đổi ngày thanh toán) 
SSI Dự kiến giao dịch bổ sung      17/12/2018  Số lượng 5000000 cp 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      14/12/2018  Số lượng 3530977 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •