LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      29/08/2022  Số lượng 4324000 cp 
PGI Dự kiến giao dịch bổ sung      21/08/2022  Số lượng 17743555 cp 
VFG Dự kiến giao dịch bổ sung      05/08/2022  Số lượng 190163 cp 
LDG Dự kiến giao dịch bổ sung      23/05/2022  Số lượng 1961000 cp 
HCM Dự kiến giao dịch bổ sung      06/05/2022  Số lượng 1943100 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      01/04/2022  Số lượng 306697 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      01/04/2022  Số lượng 3067200 cp 
GDT Dự kiến giao dịch bổ sung      06/01/2022  Số lượng 371396 cp 
S96 Thay đổi thời gian trả cổ tức  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2010 từ ngày 31/12/2018 sang ngày 31/12/2021 
S96 Cổ tức bằng tiền  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2021  Trả cổ tức năm 2010 (2000 đ/cp) 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/12/2021  Số lượng 2305662 cp 
SSI Dự kiến giao dịch bổ sung      27/12/2021  Số lượng 5000000 cp 
SDA Thay đổi thời gian trả cổ tức  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2011 từ ngày 14/12/2018 sang ngày 14/12/2021 
SDA Thay đổi thời gian trả cổ tức  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013 từ ngày 14/12/2018 sang ngày 14/12/2021 
SDA Cổ tức bằng tiền  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Trả cổ tức năm 2011 (800 đ/cp) 
SDA Cổ tức bằng tiền  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Trả cổ tức năm 2013 (500 đ/cp) 
PNJ Dự kiến giao dịch bổ sung      06/12/2021  Số lượng 1945464 cp 
PAN Dự kiến giao dịch bổ sung      26/11/2021  Số lượng 1250000 cp 
KSB Dự kiến giao dịch bổ sung      23/11/2021  Số lượng 1150000 cp 
DXG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/09/2021  Số lượng 37500000 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •