LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      29/08/2022  Số lượng 4324000 cp 
PGI Dự kiến giao dịch bổ sung      21/08/2022  Số lượng 17743555 cp 
S96 Thay đổi thời gian trả cổ tức  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2010 từ ngày 31/12/2018 sang ngày 31/12/2021 
S96 Cổ tức bằng tiền  29/06/2011  01/07/2011  31/12/2021  Trả cổ tức 2010 (2000 đ/cp) 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/12/2021  Số lượng 2305662 cp 
SDA Thay đổi thời gian trả cổ tức  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2011 từ ngày 14/12/2018 sang ngày 14/12/2021 
SDA Thay đổi thời gian trả cổ tức  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013 từ ngày 14/12/2018 sang ngày 14/12/2021 
SDA Cổ tức bằng tiền  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Trả cố tức năm 2011 (800đ/cp) 
SDA Cổ tức bằng tiền  24/12/2014  26/12/2014  14/12/2021  Trả cổ tức năm 2013 (500 đ/cp) 
DXG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/09/2021  Số lượng 37500000 cp 
VPB Dự kiến giao dịch bổ sung      20/09/2021  Số lượng 33695094 cp 
VFG Dự kiến giao dịch bổ sung      20/08/2021  Số lượng 285244 cp 
BVH Dự kiến giao dịch bổ sung      04/05/2021  Số lượng 20415000 CP 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2021  Số lượng 1297596 cp 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2021  Số lượng 1730086 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      05/04/2021  Số lượng 2654556 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      05/04/2021  Số lượng 398152 cp 
PAN Dự kiến giao dịch bổ sung      25/01/2021  Số lượng 1239000 CP 
CTN Thay đổi thời gian trả cổ tức  27/08/2014  29/08/2014  31/12/2020  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013 từ ngày 29/12/2017 sang ngày 31/12/2020 
CTN Cổ tức bằng tiền  27/08/2014  29/08/2014  31/12/2020  Trả cổ tức năm 2013 (300 đ/cp) 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •