LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      05/12/2024  Số lượng 10,802,259 cp 
BID Dự kiến giao dịch bổ sung      06/11/2024  Số lượng 603,302,706 cp 
CMG Dự kiến giao dịch bổ sung      23/08/2024  Số lượng 25,000,000 cp 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      12/01/2024  Số lượng 2415953 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      05/12/2023  Số lượng 10,802,256 cp 
SSI Dự kiến giao dịch bổ sung      16/01/2023  Số lượng 5000000 cp 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      11/01/2023  Số lượng 2415952 cp 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      06/01/2023  Số lượng 3,182,380 cp 
PNJ Dự kiến giao dịch bổ sung      16/12/2022  Số lượng 890,251 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      05/12/2022  Số lượng 10,802,256 cp 
PAN Dự kiến giao dịch bổ sung      02/12/2022  Số lượng 1,500,000 cp 
TVS Dự kiến giao dịch bổ sung      31/08/2022  Số lượng 510,000 cp 
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      29/08/2022  Số lượng 4,324,000 cp 
PGI Dự kiến giao dịch bổ sung      21/08/2022  Số lượng 17,743,555 cp 
GIL Dự kiến giao dịch bổ sung      05/08/2022  Số lượng 306,553 cp 
VFG Dự kiến giao dịch bổ sung      05/08/2022  Số lượng 190,163 cp 
LDG Dự kiến giao dịch bổ sung      23/05/2022  Số lượng 1,961,000 cp 
HCM Dự kiến giao dịch bổ sung      06/05/2022  Số lượng 1,943,100 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      01/04/2022  Số lượng 3,067,200 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      01/04/2022  Số lượng 306,697 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •