LỊCH SỰ KIỆN CỦA CỔ PHIẾU

12345 ... >
Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      29/08/2022  Số lượng 4324000 cp 
PGI Dự kiến giao dịch bổ sung      21/08/2022  Số lượng 17743555 cp 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/12/2021  Số lượng 2305662 cp 
DXG Dự kiến giao dịch bổ sung      27/09/2021  Số lượng 37500000 cp 
VFG Dự kiến giao dịch bổ sung      20/08/2021  Số lượng 285244 cp 
BVH Dự kiến giao dịch bổ sung      04/05/2021  Số lượng 20415000 CP 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2021  Số lượng 1297596 cp 
HSG Dự kiến giao dịch bổ sung      10/04/2021  Số lượng 1730086 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      05/04/2021  Số lượng 2654556 cp 
FPT Dự kiến giao dịch bổ sung      05/04/2021  Số lượng 398152 cp 
PAN Dự kiến giao dịch bổ sung      25/01/2021  Số lượng 1239000 CP 
CTN Thay đổi thời gian trả cổ tức  27/08/2014  29/08/2014  31/12/2020  Thay đổi ngày trả cổ tức năm 2013 từ ngày 29/12/2017 sang ngày 31/12/2020 
CTN Cổ tức bằng tiền  27/08/2014  29/08/2014  31/12/2020  Trả cổ tức năm 2013 (300 đ/cp) 
MWG Dự kiến giao dịch bổ sung      24/12/2020  Số lượng 2305662 cp 
SSI Dự kiến giao dịch bổ sung      23/12/2020  Số lượng 5000000 CP 
BIC Dự kiến giao dịch bổ sung      06/11/2020  Số lượng 41.046.913 cp 
DXG Dự kiến giao dịch bổ sung      28/09/2020  Số lượng 2250000 cp 
MBB Dự kiến giao dịch bổ sung      26/09/2020  Số lượng 160.000.000 cp 
GMD Dự kiến giao dịch bổ sung      27/08/2020  Số lượng 4324000 cp 
VFG Dự kiến giao dịch bổ sung      20/08/2020  Số lượng 213931 cp 
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Thời gian
  • Sự kiện
  •