Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Medial Improt export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Xuất nhập khẩu y tế TPHCM
 • Trụ sở chính
  181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 39 304 372
 • Fax
  028 39 306 909
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Đào Cung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thiện
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tố Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Công Triết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dư Quốc Đông
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Đào Cung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hải Hà
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Hải Hà
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Đào Cung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ