Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn
 • Tên quốc tế
  Viglacera Tu Son Ceramic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VTS
 • Trụ sở chính
  Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn
 • Điện thoại
  3831642
 • Fax
  3831210
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Cơ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Vũ Nam Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Thuật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Ngân Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hải Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Duyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mơ
  Kế toán trưởng
 • Tạ Vũ Nam Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ