Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Ba Ria - Vung Tau tourist joint stock corporation
 • Viết tắt
  VUNGTAU TOURIST
 • Trụ sở chính
  207 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-85.64.45
 • Fax
  +84-(0)64-85.64.44
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Hoàng Thân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Ngọc Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Ân
  Tổng Giám đốc
 • Lê Chí Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ