Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Container Miền Trung
 • Tên quốc tế
  Central Container Joint stock company
 • Viết tắt
  VICONSHIP ĐA NANG
 • Trụ sở chính
  75 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  02363834232-822922
 • Fax
  2363826111
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Xuân Bạo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Quốc Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Trần Gia Thoại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thế Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Lý Thế Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Khả Quốc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Trần Gia Thoại
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Quốc Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phước
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Phước
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ