Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
 • Tên quốc tế
  Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VSHPC
 • Trụ sở chính
  21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  +84-(0)56-389.2792
 • Fax
  +84-(0)56-389.19.75
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thành Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang QUyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quách Vĩnh Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Tấn Tưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thanh Thúy
  Kế toán trưởng
 • Võ Thành Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ