Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Ocean Shipping Agency Corporation
 • Viết tắt
  Vosa Corporation
 • Trụ sở chính
  Lầu 5, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  854161820
 • Fax
  2854161824
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Tiến Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Tiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bích Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Vũ Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Việt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Trung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Vũ Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Khánh
  Giám đốc Tài chính
 • Võ Trung Thắng
  Kế toán trưởng
 • Trần Công Toàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ