Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vincom Retail
 • Tên quốc tế
  Vincom Retail Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vincom Retail
 • Trụ sở chính
  Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3974 9999
 • Fax
  024 3974 8888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thái Thị Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Brett Krause
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Mai Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thành Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mai Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Dịu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Timothy J. Daly
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Quỳnh Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thu Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Mai Hoa
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thu Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Thoa
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Xuân Nghĩa
  Kế toán trưởng
 • Trần Mai Hoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ