Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
 • Tên quốc tế
  VRC Real Estate and Investment Joint stok company
 • Viết tắt
  VRC
 • Trụ sở chính
  Tầng 20 Tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  0283.8375 572
 • Fax
  0283.8375 571
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Vân Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lâm Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Jonathan David Fiorello
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Khiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Khiêm
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Chung Ngọc Nghi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ