Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam pesticide joint stock company
 • Viết tắt
  VIPESCO
 • Trụ sở chính
  102 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Điện thoại
  39118420
 • Fax
  38230725
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Thế Chuyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Nhuần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Việt Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Chương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thân
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Thái Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thái Nguyên Luật
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Đà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ