Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vinafreight
 • Tên quốc tế
  Vinafreight Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vinafrieght
 • Trụ sở chính
  Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Điện thoại
  2838446409
 • Fax
  2838488359
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bích Lân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Diệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Kim Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Phương Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bích Lân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Diệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Anh
  Kế toán trưởng
 • Lê Quang Huy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ