Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
 • Tên quốc tế
  Vinh Long Public Works Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIPUCO JSC
 • Trụ sở chính
  86 đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại
  (84-070) 3822729
 • Fax
  (84-070) 3831283
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Thanh Liêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thành Thía
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Quí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thuần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thanh Nhàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Công Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Tấn Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Minh Triết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thành Thía
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thanh Nhàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Kim Dung
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thành Thía
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ