Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
 • Tên quốc tế
  Viglacera Tien Son Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIT
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 • Điện thoại
  0241 839 390
 • Fax
  0341 838 917
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Hữu Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Trọng Toán
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quách Hữu Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Trương Ngọc Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Trúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thúy Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ