Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4
 • Tên quốc tế
  VNECO4 Electricity Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNECO4
 • Trụ sở chính
  Số 197 Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38-353.10.65
 • Fax
  +84-(0)38-385.34.33
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bốn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Huy Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Tam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Năng Đồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Ân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Tạo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Tam
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thế Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ