Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
 • Tên quốc tế
  VNECO 3 Electricity Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNECO 3
 • Trụ sở chính
  Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38–385.50.06 - 038.3855619
 • Fax
  +84-(0)38–385.52.63
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hữu Minh Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Văn Anh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đậu Ngọc Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Lương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hữu Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Văn Anh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Lương
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Lương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ