Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Water Investment JSC
 • Viết tắt
  VIWASUPCO
 • Trụ sở chính
  Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Điện thoại
  2183840146
 • Fax
  2183840148
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lương Thanh Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đăng Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thái Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Minh Cúc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Quý
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Việt Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Gia Thắng
  Kế toán trưởng
 • Vương Ngọc Văn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ