Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần VICOSTONE
 • Tên quốc tế
  VICOSTONE Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VICOSTONE
 • Trụ sở chính
  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  0433 685 828
 • Fax
  0433 686 652
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Xuân Năng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Diệu Thúy Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Trưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Thị Ngọc Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Xuân Mẫn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Phương Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Lan Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Anh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chí Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Công An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trí Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nga
  Kế toán trưởng
 • Phạm Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ