Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Tên quốc tế
  Viet Capital Securities Joint stock company
 • Viết tắt
  VCSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 15, tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 3914 3588
 • Fax
  028 3914 4531
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Phượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Richard Lê Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quyết Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Minh Nguyệt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Ngọc Thảo Uyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Thị Huyền Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Bảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Quang Hoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Minh Thiện
  Kế toán trưởng
 • Đinh Quang Hoàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ