Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO
 • Tên quốc tế
  Union of Survey and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  USCO
 • Trụ sở chính
  Số 91 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại
  0 24 38252725
 • Fax
  0 24 38245708
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Văn Định
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lâm Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Sang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Linh Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Thoáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Ngọc Sang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Thanh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Thoáng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Sang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Thanh Huyền
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ