Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viễn Liên
 • Tên quốc tế
  Vien Lien Joint Stock Company
 • Viết tắt
  UNICO
 • Trụ sở chính
  A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 37.73.28.92
 • Fax
  028 37.73.28.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Dịch vụ bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đình Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thắng Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Phan Thanh Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cao Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Phụng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Hồng Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thu Nở
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phương Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phương Lan
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Phương Lan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ