Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Urban Development and Construction Corporation
 • Viết tắt
  UDEC
 • Trụ sở chính
  Số 37 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu,tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-385.9617
 • Fax
  +84-(0)64-385.96.18
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thái Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Thường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thanh Côn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Kim Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Thanh Côn
  Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thành Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Vy Thùy
  Kế toán trưởng
 • Võ Thành Tài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ