Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành
 • Tên quốc tế
  Truong Thanh Furniture Corporation
 • Viết tắt
  TTFC
 • Trụ sở chính
  ĐT 747, KP7, Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0274 3642004
 • Fax
  0274 3642006
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ đạc, nội thất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Hữu Tín
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Dương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Quốc Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thanh Bình
  Giám đốc Tài chính
 • Mai Thanh Bình
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ