Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • Tên quốc tế
  Tam Duc Cardiology Hospital Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TAM DUC CO.
 • Trụ sở chính
  Số 04 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 5411 0025
 • Fax
  028 5411 0029
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Các cơ quan y tế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Chiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chu Trọng Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thân Thị Thu Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Bích Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Thị Quỳnh Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Nhị Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thúy Kiều
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Kim Thúy
  Tổng Giám đốc
 • Võ Thiện Tân
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Lê
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ