Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN
 • Tên quốc tế
  Vinacomin-DeoNai Coal Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VDNC
 • Trụ sở chính
  Phường Cẩm Tây, Thị Xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)33-86.42.51
 • Fax
  +84-(0)33-86.39.42
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Tốt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Duy Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quang Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Huy Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Vang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Duy Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quang Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ