Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
 • Tên quốc tế
  Thu Duc Housing Development Corporation
 • Viết tắt
  ThuDuc House
 • Trụ sở chính
  3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
 • Điện thoại
  2839333090
 • Fax
  0289333123
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Chí Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đắc Sinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hưng Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thái Duy Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Bằng Âu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Trường Chinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Dư Đăng Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Nhường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quan Minh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Trường Chinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ