Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
 • Tên quốc tế
  Thaiduong Petrol Joint stock company
 • Viết tắt
  THAI DUONG PETROL., JSC
 • Trụ sở chính
  Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, Bắc Giang
 • Điện thoại
  0240 2244 903
 • Fax
  2043661311
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Tập đoàn dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Anh Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mậu Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hồng Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Cơ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Hải Yến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Đình Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Minh Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Cơ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hà Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Linh Hương
  Kế toán trưởng
 • Lê Minh Hiếu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ